8.klašu plakāti “Sabiedrībā aktuālas problēmas ilgtspējīgas attīstības kontekstā”

            Divu nedēļu laikā no 12.04.- 22.04.2022 J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā notika 8.klašu skolēnu plakātu prezentēšana. Galvenais uzdevums plakātu veidošanas procesā bija aizskart sabiedrībā aktuālo problēmu, kas traucē pilnvērtīgai mūsu valsts un sabiedrības kopumā saliedētai attīstībai un virzībai uz priekšu. Tātad, kādas ir tās problēmas?

            Veidojot “prāta vētru” mēs diskusijas laikā centāmies izcelt tās problēmas, kas šobrīd ir aktuālas un kuras traucē sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, izaugsmei un saliedētībai.

            Savās prezentācijas runās skolēni akcentēja tādas problēmas, ka gaisa piesārņojums, vides piesārņojums, pandēmija Covid-19 un tās sekas, piemēram, depresijas saslimstības līmenis, kas krasi pieauga attālinātā darba un mācību procesa laikā, narkotisku vielu lietošanas problēmas – alkohols, tabakas izstrādājumi, narkotikas u.c., kas izraisa negatīvas sekas un destruktīvi ietekmē cilvēka gan fizisko, gan garīgo veselību. Labākais meklēt risinājumu garīgajās praksēs, mākslā, mūzikā, teātrī, jogas nodarbībās un meditācijā, tas kopumā atstās daudz labāku ietekmi uz cilvēka organismu, viņa garīgo un mentālo veselību, nekā kādas apreibinošas vielas, kuru negatīvās sekas var būt nenovēršamas nākotnē. Rūpēsimies par sevi un sabiedrību kopumā kā vienotu, saliedētu organismu, kuram ir vesels saprāts savaldīt un regulēt sevi.

Paldies skolēniem par darbu, kas izrādījās laikietilpīgs un sarežģīts radošais process, bet pats galvenais, ka rezultāts ir.

Informāciju sagatavoja:

 J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas

vizuālās mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola