P.Pikaso, E.Munks un 7.klašu radošo portretu kolekcija

          Ekspresionisms ir tēlotājas mākslas virziens, izveidojies 20. gadsimta pirmajā pusē Vācijā. Tas pastāvēja laika posmā no 1905. gada līdz 1925. gadam.

          Latvijā ekspresionisms visspilgtāk izpaudās 20. gadsimta 30. gados. Spilgtākie latviešu ekspresionisma portretu pārstāvji – Jēkabs Kazaks (1895-1920) un Kārlis Padegs (1911-1940). Stundu laikā skolēni izpētīja latviešu ekspresionisma portreta pārstāvjus.

          Visa aprīļa mēneša laikā 7.klašu skolēni cītīgi strādāja un pilnveidoja savas radošās un mākslinieciskās prasmes portretos. Mēs iedziļinajāmies P.Pikaso portretu mākslā, iedvesmas notis guvām no ekspresionisma stila pārstāvjiem E.Munka, V.Kandinska. Skolēni savos mākslas darbos centās parādīt dažādas emocijas gan pozitīvas, gan negatīvas, gan neitrālas.

          Mans kā pedagoga galvenais mērķis ir radīt skolēnos prasmi ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izprast un parādīt savas emocijas, kas ir ļoti svarīgi skolēnu emocionālās attīstības procesā. Liels pluss ir arī tajā, ka skolēni mācās attīstīt sevī empātijas spējas – prasmi saprast un izjust cita cilvēka iekšējās emocijas, izjūtas, kas palīdz efektīvi attīstīt emocionālo inteliģenci.

          Paldies aktīvākiem skolēniem par spilgtu radošo darbību.

Labāko darbiņu kolekciju var apskatīt galerijā.

Informāciju sagatavoja:

vizuālās mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola