Skolas māsa

Medicīnisko palīdzību un konsultācijas sniedz skolas māsa Aina Ivanova.
tālr. 65423323
Veselības punkta darba laiks:
Katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.
Skolas māsa sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē
veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos savas kompetences ietvaros.
Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, ar bērnu aprūpes
māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic
profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības
uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs.
Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu
personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību. Māsa strādā komandā
ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu.

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola