Skolas māsa

Medicīnisko palīdzību un konsultācijas sniedz vispārējās aprūpes māsa
Neļļa Belousova.
tālr. 65423323
Veselības punkta darba laiks:
Katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.
Skolas māsa sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē
veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos savas kompetences
ietvaros.
Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, ar bērnu
aprūpes
māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros
veic
profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu
veselības
uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs.
Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības
iestāžu
personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību. Māsa strādā
komandā
ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu.

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola