2019./2020. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS.

Grafiks

Informācija par eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka 2019./2020.mācību gadā eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās ir izvēles eksāmens, kuru var nekārtot. Skolēni, kuri pēc 9.klases gatavojas uzsākt darba tiesiskās attiecības, var iegūt valsts valodas prasmes apliecību, kārtojot valsts valodas atestācijas eksāmenu. Pieteikšanās šim eksāmenam notiek pa tālruni 60001613 (Valsts valodas atestācijas eksāmens notiek Daugavpilī, Saules ielā 38, „Latgales mācību centra” telpās).

9.klašu absolventiem, kuri šovasar stāsies vidusskolās un profesionāli tehniskajās skolās, ir nepieciešams tikai gada vērtējums latviešu valodā.

Līdz ar to 9.klašu skolēniem latviešu valodas eksāmens nav obligāts.

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola