PuMPuRS

             Atskatoties uz mūsu skolas paveikto  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, jāatzīmē, ka šis projekts ir nesis savus augļus.

                2018./2019.mācību gadā projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņēma 14 skolēni. Ar viņiem konsultācijās strādāja 5 pedagogi un 2 atbalsta personāla darbinieki. Daudziem projektā iesaistītajiem skolēniem konsultāciju darbs palīdzēja sasniegt pozitīvu vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos, tikt skaidrībā ar savām problēmām un uzlabot attiecības ar klasesbiedriem un pedagogiem. 9.klases skolēniem darbība projektā palīdzēja veiksmīgāk sagatavoties un justies drošāk eksāmenos.

2019./2020. mācību gadā mūsu skola turpina dalību projektā.

Cienījamie vecāki un skolēni!

Ja jums šķiet, ka pastāv risks nepabeigt skolu vai ir lielas mācību grūtības kādā priekšmetā, tad par iespējām piedalīties šajā projektā jautājiet skolas administrācijai!

 

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Vasitova

direktora vietniece izglītības jomā

projekta “PuMPuRS” koordinatore

 


No 2018./209. mācību gada oktobra mūsu skola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Šis projekts paredz mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Projekta darbība paredzēta līdz 2022.gada beigām. Materiālus par šo projektu var atrast šeit: www.pumpurs.lv

Pašlaik mūsu skolā projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts 7. – 12.klašu skolēniem. Konsultatīvo atbalstu sniedz 5 pedagogi un 2 atbalsta personāla darbinieki.  Projekta koordinatore skolā ir direktores vietniece izglītības jomā Iveta Vasitova. Par projekta jautājumiem var arī vērsties pie matemātikas skolotājas Valentīnas Krickas. Katram projektā iekļautajam skolēnam ir izveidots savs individuālais konsultāciju plāns, kas ir saskaņots skolas vadību.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta “PuMPuRS” koordinatore

Iveta Vasitova

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola