eTwinning

“READ(Y)?” projekts konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2019” finālists

Šogad konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2019” tika pieteikti 19 projekti, no kuriem konkursa finālam tika izvirzīti 6 labākie. Š.g.12.oktobrī skolēnu un skolotāju komandas savus projektus prezentēja eTwinning konferencē Rīgā:

 • Rīgas Teikas vidusskola projekts “Perfekt zusammen lernen”(projekta iesniedzēja Helēna Briede)
 • Riebiņu vidusskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu”(projekta iesniedzēja Laila Vibornā), kas īstenots kopā Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu (projekta vadītāja Ineta Lielkalne)
 • Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “You can be a hero”(projekta iesniedzēja Ināra Vimba)
 • Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” projekts “Stories about Minibeasts”(projekta iesniedzēja Kristīna Bernāne)
 • Daugavpils 16. vidusskolas projekts“The music of equations” (projekta iesniedzēja Regīna Urbanoviča)
 • Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas projekts “READ(Y)?”(projekta iesniedzēja Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta)

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas komanda pirmā prezentēja savu projektu. Skolēni pastāstīja, ko viņi paguva izdarīt šajā projektā 2018./2019.m.g. Projekta laikā bibliotēka ieguva jaunu lomu, skolēni diskutēja par izlasītajām grāmatām, izveidoja mini vārdnīcu 10 valodās un izmantoja to lasītveicinošo plakātu izstrādei, paši veidoja mini grāmatas un vienu e-grāmatu, kurā ir dalībvalstīs lietoti sakāmvārdi projekta dalībnieku interpretācijā un ilustrācijas.

Konferences otrajā daļā skolotāji klausījās ASV izglītības līderes Nady Persons & Porscha Williams no Concious Roots, kuras stāstīja par skolotāja lomu, identitāti un to, kā veidot iekļaujošu klases vidi. Šajā laikā projektā iesaistītie skolēni viesojās Rīgas Ilūziju muzejā.

Pasākuma beigās tika paziņoti balvu ieguvēji:

Skatītāju balvas ieguvēji – Rīgas Teikas vidusskolas projekts “Perfekt zusammen lernen”

Uzvarētāji nacionālo projektu kategorijā – Riebiņu vidusskolas un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu”

Uzvarētāji starptautisko projektu kategorijā – Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” projekts “Stories about Minibeasts”.

Informāciju sagatavoja

skolas bibliotekāre

T.Jevstafjeva-Aksjuta

Foto: A.Stūraine, eTwinning Latvija


eTwinning projekts “READ(Y)?” ir noslēdzies

2018./2019.m.g. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā tika realizēts eTwinning projekts “READ(Y)?”.  Projekta nosaukums tiek interpretēts kā izaicinājums “Vai esi gatavs lasīt?” (Are you READY to READ?), un tas ir veltīts skolu bibliotēkām.

Tas ir starpkultultūru projekts, kurā 13 – 15 gadus veci skolēni, izmantojot dažādas aktivitātes, tika motivēti apmeklēt skolas bibliotēku, lasīt dažāda žanra literatūru, interpretēt izlasītās grāmatas, diskutēt par izlasīto ar projekta partneriem, kā arī veidot dažādas kopējas e-grāmatas un piedalīties vairākos tiešsaistes pasākumos.

Projekta partnervalstis ir Latvija, Grieķija (2 skolas), Rumānija, Ukraina (4 skolas), Horvātija, Slovēnija, Islande, Albānija un Polija. Projekta dalībnieki: 217 skolēni un 22 skolotāji, kā arī skolu bibliotekāri.

Projekta mērķi:

1) veidot sadarbību starp skolas bibliotēku, skolēniem, pedagogiem un vecākiem, lai ieinteresētu viņus lasīt grāmatas, sadarboties un komunicēt savā starpā;

2) iepazīties ar citu skolu vienaudžiem un gūt lasīšanas ieradumus;

3) uzlabot skolēnu valodu prasmes un ITC iemaņas, attīstīt viņu kritisko domāšanu un radošumu.

Projekta laikā dalībnieki komunicēja savā starpā forumos, prezentēja sevi,diskutēja par izlasītajām grāmatām un citām skolas un ārpusskolas aktivitātēm.

Dalībnieki veidoja prezentācijas un video par savām pilsētām un sava skolas bibliotēku. Skolēni veidoja mini-grāmatas, grāmatzīmes, apsveikuma kartiņas un prezentācija, publicēja izveidotos materiālus, prezentēja vairākus darbus, kuri motivēja lasīt. Skolēni veidoja vienotu e-grāmatu, kurā tika publicēti sakāmvārdi un fabulas katras dalībvalsts valodās. Dalījās ar savām mīļākajām grāmatām, diskutēja par tām un ieteica grāmatas lasīšanai vasaras brīvlaikā.

Lielākā kopējā aktivitāte bija R.Fišera stāsta “Bruņinieks rūsas bruņās” lasīšana un apspriešana projekta platforma forumos. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas skolēni veidoja ilustrācijas šim stāstam un prezentēja tās izstādē skolas projekta nedēļas ietvaros.

Projekta laikā tika novadīti četri tiešsaistes pasākumi TwinSpace internetplatformas LIVE EVENT telpā:

14.decembrī tiešsaistes pasākuma laikā skolēni lasīja angļu valodā fragmentu no pašu izvēlēta Ziemassvētku stāsta. Projekta administratori iepriekš izvietoja šos fragmentus loģiskā secībā, lai kopā izveidotu ”Ziemassvētku stāstu salāti” (Christmas Story Salad). Videokonferenci turpināja Ziemassvētku ballīte: katra partnerskola pēc kārtas izpildīja kādu Ziemassvētku dziesmu angļu valodā, un beidzās šis pasākums ar kopējo kori: visi dalībnieki vienlaikus dziedāja dziesmu ”Zvaniņš skan” savā dzimtajā valodā.

Starptautiskajā skaļās lasīšanas dienā, 1.februārī, dalībnieki lasīja fabulas, mītus un tautas pasakas savā dzimtajā valodā, pēc tam angļu valodā apkopoja izlasītā galveno domu. Kaut arī mēs dzīvojam dažādās valstīs, projekta dalībnieki saprata, ka pasakās un fabulās izteiktās morāles un dzīvesziņa ir līdzīgas.

15.februārī tiešsaistes pasākums tika veltīts Starptautiskajai grāmatu dāvināšanas dienai. Komanda no J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas lasīja R.Skotona grāmatu “Runcis Puncis iemīlējies” latviešu valodā, pārējie dalībnieki sekoja līdzi – skatījās grāmatas prezentāciju uz ekrāna ar tekstu angļu valodā. Tad dalībnieki lasīja savas izveidotās mazās grāmatas angļu valodā. Skolēni no Ukrainas izspēlēja lugu, kura bija veltīta Valentīndienai ukraiņu valodā.

Pasaules dzejas dienā 21.martā projekta dalībnieki lasīja dzejoļus par grāmatām un lasīšanu dalībnieku valodās. Lai pareizi iemācītos izrunāt svešvalodu vārdus, skolēni iepriekš uzņēma videopamācības citiem dalībniekiem un ievietoja tos projekta platformā.

Projekts ”READ(Y)?” tika prezentēts Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāru seminārā – Mūsdienu bibliotēkas pakalpojumi – 10.04.2019.

Projekts ”READ(Y)?” tika plaši izplatīts J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā:

Skolas projektu nedēļas laikā R.Fišera stāsta «Bruņinieks rūsas bruņās» aktivitātēs bija iesaistīti ne tikai projekta dalībnieki, bet arī citi interesenti. Projekta dažādas aktivitātes tika izmantotas bibliotekārās stundās citām klasēm. Grāmatzīmes un apsveikuma kartiņas tika veidotas vizuālās mākslas stundās un pulciņos. Ģeogrāfijas stundās, izmantojot ”READ(Y)?” projekta materiālus, notika iepazīšanās ar Eiropas valstīm un to kultūru. Informātikas stundās tika izmantoti dažādi digitālie rīki. Dažādas aktivitātes notika angļu valodas un literatūras stundās.

Apkopojot informāciju par dalību šai projektā, var secināt, ka izvirzītie mērķi tika sasniegti, jo:

 • ir pieaugusi skolēnu vēlme lasīt;
 • ir pieaudzis bibliotēkas apmeklējumu skaits;
 • ir palielinājusies skolēnu vēlme uzzināt kaut ko jaunu par dalībvalstu kultūru un literatūru;
 • skolēni iemācījās izmantot jaunus IT rīkus;
 • skolēni uzlaboja angļu valodas prasmes ;
 • pilnveidoja prasmi komunicēt e-vidē.

 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas skolēnu komandai ļoti patika darboties šai projektā:

 

 • Oļegs: “Man patika sarunāties par vienaudžiem forumos un tiešsaistes pasākumu laikā. Un veidot fotogalerijas.”
 • Darja un Sofija: “Mums patika veidot plakātus un prezentācijas, ilustrācijas. Interesanti bija piedalīties tiešsaistes pasākumos, paskatīties uz vienaudžiem no citām valstīm. Uzzinājām, ka mūsu skolas bibliotēkā ir interesantas grāmatas, kuras var ņemt uz mājām.”
 • Anastasija: “Veicot aktivitātes projekta platformā, es daudz uzzināju par citu valstu kultūru un skolām.”
 • Aļona: “Man patika veidot ilustrācijas Fišera stāstam “Bruņinieks rūsas bruņās”. Bija interesenti sekot kādas grāmatas lasa skolēni citās valstīs. Vairākas grāmatas ir arī mūsu bibliotēkā.”
 • Ņikita: “Interesanti bija iemācīties darboties ar jauniem IT rīkiem.”
 • Anastasija: “Man patika LIVE EVENT, kurā mēs visi lasījām savās dzimtajās valodās. Bija interesanti paklausīties citas valodas un arī pašiem lasīt dzejoļus dalībnieku valodās.”

 

Informāciju sagatavoja:

bibliotekāre un projekta vadītāja

Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta

 


21.marts – Pasaules dzejas diena

21.martā tiek atzīmēta Pasaules dzejas diena. Tās mērķis ir pievērst plašāku sabiedrības uzmanību dzejai, kas varētu atrisināt mūsdienu cilvēka garīgās pasaules skaudrās un akūtās vajadzības. Šī diena, kā uzskata UNESCO, masu informācijas līdzekļos veicina dzejas kā patiesi mūsdienīgas cilvēkam atvērtas mākslas pozitīvā tēla veidošanu.

eTwinning projekta  READ(Y)? ietvaros 21.martā mūsu skolā notika tiešsaistes pasākums veltīts Pasaules dzejas dienai. Dalībnieki no Grieķijas, Polijas, Horvātijas, Rumānijas, Latvijas un Ukrainas lasīja dzejoļus par grāmatām un lasīšanu dalībnieku valodās. Lai pareizi iemācītos izrunāt svešvalodu vārdus, skolēni iepriekš uzņēma videopamācības citiem dalībniekiem un ievietoja tos projekta platformā. Īsās videofilmās skolēni lasa savu valstu dzejoļus dzimtajās valodās.

Pasākuma otrajā daļā projekta dalībnieki prezentēja kopīgo darbu – digitālo grāmatu. Šajā grāmatā katra dalībnieku komanda ievietoja savas valsts sakāmvārdus vai citātus par grāmatām un lasīšanu, tulkoja tos angļu valodā, uzrakstīja savu interpretāciju citu dalībnieku sakāmvārdiem un veidoja tiem ilustrācijas.

Skolas bibliotēkā var apskatīt stendu ar visu projekta dalībnieku dzejoļiem par tēmu: grāmatas un lasīšana.

Informāciju sagatavoja

skolas bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

 


 

eTwinning projekts READ(Y)? Lasītprieks


Projekts “READ(Y)?” ir reģistrēts 2018.gada augustā un tiek īstenots 2018./2019.m.g.laikā. Projekta partnervalstis ir Latvija, Grieķija, Rumānija, Ukraina, Horvātija, Slovēnija, Islande, Albānija un Polija. Tas ir starpkulturāls projekts, kurā 13-15 gadus veci skolēni, izmantojot dažādas aktivitātes, tiek motivēti apmeklēt skolas bibliotēku, lasīt dažādu žanru literatūru, interpretēt izlasītās grāmatas un diskutēt par izlasīto ar projekta partneriem.
Projekta pamatdarbība ir izveidot klubu “Vai esi gatavs lasīt?”, kura dalībnieki būs partnerskolu bibliotēkas.
Projekta mērķi:
– Veidot sadarbību starp skolas bibliotēku, skolēniem, pedagogiem un vecākiem, lai ieinteresētu viņus lasīt grāmatas, sadarboties un komunicēt savā starpā;
– Iepazīties ar citu skolu vienaudžiem un gūt lasīšanas ieradumus;
– uzlabot skolēnu valodu prasmes un ITC iemaņas, attīstīt viņu kritisko domāšanu un radošumu.
Projekta rezultātā tiek paredzēts izveidot e-grāmatas, kurās tiks publicēti projekta laikā sacerēti stāsti, kā arī veidotie plakāti, kuri motivētu citus lasīt, un brošūras par dažādām grāmatām.

 


 

eTwinning projekts “Monuments to Animals in my Town”

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola un Itālijas skola ITCG “Enrico Fermi”, Tivoli, piedalās eTwinning projektā “Monuments to Animals in my Town”.

Projekta realizācija: 2017.gada novembris -2018.gada jūnijs. Projekta laikā skolēni iepazīstina  ar sevi, savu pilsētu un skolu, valstu dabas īpatnībām un kultūras mantojumu, savāc un apkopo informāciju par pieminekļiem, kuri ir veltīti dzīvniekiem savās pilsētās, fotografē tos, veido spēles, prezentācijas un dalās ar informāciju savā starpā. Projekta gala produkts – brošūra par abām pilsētām. Projekta valoda – angļu.

01

Picture 1 of 3

 

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola