J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas eTwinning projekts „Monuments to Animals in My Town” saņēma Eiropas Kvalitātes Sertifikātu

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola un Itālijas skola ITCG “Enrico Fermi”, Tivoli, piedalījās eTwinning projektā “Monuments to Animals in my Town”. Projekta realizācija: 2017.gada novembris – 2018.gada jūnijs. Projekta dalībnieki: 6.-8.klašu skolēnu grupa.

Projekta laikā skolēni labāk izprata par savas valsts un projekta partnervalsts kultūras mantojumu. Skolēni devās ekskursijās, fotografēja, pētīja, mācījās, salīdzināja, diskutēja par kultūras mantojumu – floru, faunu, pieminekļiem, tradīcijām, atklājot tā daudzveidību, lai spētu uzsākt starpkulūras dialogu par to, kas  ir kopīgs abām projektā iesaistītajām pusēm.

Projekta laikā skolēni attīstīja kritiskās domāšanas prasmes, labāk izprata savas valsts pagātni, lai veidotu interesantu savu nākotnei.

Projekta gala produkts – brošūra četrās valodās par pilsētām, kurās dzīvo projekta dalībnieki. Skolēni meklēja un fotografēja pieminekļus, kuri ir veltīti dzīvniekiem. Pēc tam tika veidotas prezentācijas, plakāti un spēles. Ar sava darba rezultātiem skolēni iepazīstināja itāļu skolēnus, piedaloties Skype konferencēs.

Viņi izmantoja dažādus interneta rīkus, lai uzlabotu savas IKT iemaņas. Skolēni komunicēja angļu valodā, tātad uzlaboja valodas zināšanas un ieguva pieredzi.

Šis projekts 2018.gada jūnijā saņēma eTwinning Nacionālo Kvalitātes Sertifikātu Latvijā, bet 2018.gada septembrī – arī Itālijas puse saņēma Nacionālo Kvalitātes Sertifikātu, līdz ar to J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes Sertifikātu par lielisko darbu eTwinning projektā.

 

Sveicam eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu ieguvējus!

Informāciju sagatavoja

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotekāre

T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola