PALDIES!

           11.janvārī pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO iniciatīvas pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Paldies diena.  Šim vienkāršajam vārdam ir liels spēks – pasaki no sirds kādam PALDIES un paliek silti  gan teicējam, gan PALDIES saņēmējam.

           Šogad ārkārtas situācija ir ieviesusi korekcijas Paldies dienas norisēs. Skolēni teica virtuālu Paldies skolotājiem, atbalsta un tehniskajam personālam, izmantojot Padlet platformu, kurā katram bija iespēja uzrakstīt savus pateicības vārdus.

 

Informāciju sagatavoja                                                                                                

I.Vasitova                                                                                                                               

latviešu valodas skolotāja

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola