Skolā izveidots aktīvu kustību maršruts

Ko parasti dara skolēni starpbrīžos? Skraida apkārt, jo piekūst sēžot stundas laikā. Tā skolēni samaina darbības veidu no pasīva uz aktīvu. Tomēr, šīs aktivitātes var būt arī lietderīgas. Pašlaik, pasaulē populāri kļūst aktīvu kustību maršruti, uz gaiteņu grīdas vai skolas pagalmā. Mūsu skolas skolotāju un skolēnu komanda Projekta nedēļas laikā 03.02.-07.02.2020. izveidoja šādu maršrutu 3.stāva foajē sākumskolas skolēniem.

Aktīvas kustības dod iespēju saspringtajiem muskuļiem atslābināties un noņemt nogurumu, kā arī palīdzēt visai aktīvai enerģijai, kas sakrājas skolēnos stundas laikā, iziet ārā. Kā arī tas palīdz savaldīt negatīvas emocijas – izejot maršrutu skolēns koncentrējās uz citu, nevis uz emocijām. Rezultātā skolēni paliek mierīgāki, labāk koncentrējas nākamās stundas laikā.

Izveidotās aktivitātes ir arī lietderīgas mācību ziņā. Skolēni atkārto skaitļus, alfabētu, patskaņus ar garumzīmēm un bez, iemācās dzīvnieku pēdas, iemācās ģeometriskās figūras un krāsas, attīsta kustību koordināciju, mācās atkārtot drauga kustības spoguļattēlā.

Šo aktīvu kustību maršrutu var izmantot gan starpbrīžos, gan dažādu stundu laikā: dzimtā valoda, matemātika, angļu valoda, dabaszinības. Maršruts ir izveidots tā, ka katrs skolēns uzņemas atbildību par savu rīcību, izpildot aktivitātes, netraucējot un cienot citus.

Liels paldies skolotājiem Aļonai Stūrainei un Tatjanai Bonderei par iedvesmi, fantāziju un idejas īstenošanu!

Paldies skolēniem S.Levickai, D.Baichuk, A.Jasvinai, D.Černovai, T.Zelenkovai, S.Suvorovam par čaklām rokām un radošu uzpildījumu.

Informāciju sagatavoja

bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola