Izstādes “Rudens ritmi” atklāšana

Pēdējā rudens nedēļā, 27.novembrī, fotomākslas pulciņa skolēni 6.a un 6.b klases prezentēja savu 2019.gada rudens redzējumu. Šogad viņi meklēja ritmus. Ritms ir cits citam kādam sekojoša elementa periodiska atkārtošanās noteiktā secībā.

Skolēni uzzināja, ka ritmi ir mums visapkārt un izpaužas dažādi. Izstādes atklāšanā ritmus mūzikā demonstrēja 3.klases sitaminstrumentu ansamblis (skolotāja A.Snetkova). Ritmus dzejā atklāja 5.a klases skolnieces (skolotāja V.Tāraude).  Savukārt visi klātesošie paši izveidoja savu ritmu, sitot plaukstas noteiktā secībā.

Veidojot fotoizstādi, skolēni mēģināja atrast ritmu dabā, proti, līdzīga elementa vai krāsas atkārtošanās kādā citā daļā, piemēram, koki, zari, krāsas, līnijas.

Aicinām apmeklēt mūsu fotoizstādi skolas 2.stāva foajē un sagaidīt ziemu siltajos rudens ritmos.

Informāciju sagatavoja:

skolas bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola