Mūsu skolā viesojas pedagoģi no Beļģijas

Š.g. 5.novembrī mūsu skolu apmeklēja pedagoģi no Beļģijas pilsētas Ostenda. Viņi pārstāvēja „De Zeemeeuw” („Kaija”) skolu komūnu: direktors Stijn Storme un koordinatori Karen Slambrouck un Els Pylyser. Skolu apmekējums notika Erasmus+ projekta „Improving the quality of our educational system by improving our school care policy” („Mūsu izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošana uzlabojot mūsu skolu aprūpes politiku”) ietvaros.

Projekta pamatā ir organizēt skolu aprūpes politiku. Viesiem bija interesanti iepazīties ar papildus iespējam un aktivitātem, ko mūsu skola var piedāvāt skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Mūsu skola īsteno trīs speciālās programmas: speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Pedagoģiem no Beļģijas tika piedāvāts iepazīties ar to īstenošanas aktivitātēm un atbalsta personāla darbu.

Viesi apmeklēja matemātikas stundu 2.a klasē, kur novēroja gan pedagoga (M.Jaunzema), gan pedagoga palīga (N.Pilace) darbu. Iepazinās ar individuālo nodarbības gaitu latviešu valodas priekšmetā (V.Tāraude). Apmeklēja koriģējošās  nodarbības stundu (T.Bondere) un individuālo nodarbību ar logopēdu (T.Podlužnaja). Iepazinās ar pirmsskolas izglītības programmas darbu: apskatīja grupiņas, palīgtelpas, parunāja ar personālu aktuālos jautājumus. Viesi izrunāja arī interesējošus jautājumus ar skolas psihologu, skolas māsu, fizioterapeitu. Par skolas vēsturi un ievērojamākajiem absolventiem viesu pedagogiem pastāstīja I.Vasitova, novadot teatralizēto stundu „Raiņa skola Raiņa laikā”.

Savās atziņās par mūsu skolas apmeklējumu viesi sirsnīgi pateicās administrācijai par lielisku iespēju novērot atbalsta personāla darbu, kuru viņi novērtēja ļoti augsti. Iegūtā informācija ir ļoti noderīga, un viņi centīsies ieviest šādas papildiespējas skolēniem savās skolās.

Informāciju sagatavoja:

skolas bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola