Karjeras izglītība jaunumi

Karjeras diena dzelzceļa nozarē

 

„Karjeras diena dzelzceļa nozarē” – tāds nosaukums tika dots Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētām semināram, kurš noritēja 29.novembrī mūsu pilsētā. Šo karjeras izglītības pasākumu apmeklēja mūsu 9.a klases pieci skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu L. Kondrašovu-Lutinsku.

Semināra pirmā daļa tika organizēta PIKC „Daugavpils tehnikums”, kur uzstājās Ingrīda Brokāne – PIKC „Daugavpils tehnikums” direktore, Jānis Butāns (VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vadītāja vietnieks), Jānis Kokins (Tehniskās vadības direkcijas Vilcienu kustības vadības centra vadītāja vietnieks operatīvajos jautājumos),  Viktorija Gavrilova (AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” personāla direktore, kā arī PIKC „Daugavpils tehnikums” karjeras konsultants, psihologs un PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” skolotājas.

Semināra dalībniekus iepazīstināja ar „Daugavpils tehnikuma” telpām, parādīja, kuros apstākļos notiek mācības, kā arī piedāvāja noskatīties filmu unikālajā 7D kinozālē.

Pasākuma otrajā daļā mūsu skolēni apmeklēja ekskursijas divos interesantos objektos – SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centru un AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcu”. Jaunieši ieraudzīja, kā reālajā dzīvē notiek ikdienas darbs tiem, kas strādā dzelzceļa nozarē, iekļuva  īstajā industriālajā vidē un ieguva karjeras izvēlei nepieciešamās zināšanas un pieredzi.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

 


 

Par līderības nozīmi karjerā

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 7.novembrī mūsu skolas 12.a un 11.a klašu skolēniem tika organizētas nodarbības ar vieslektori, izaugsmes treneri Dainu Kriviņu.

Divu nodarbību „Esi līderis karjerā un dzīvē! ” laikā skolēniem, praktiski darbojoties, tika nodrošināta iespēja  apgūt zināšanas un iemaņas, kā savas  spējas un talantus izmantot līderības prasmju attīstībai, kā arī tika piedāvāts izanalizēt Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku līderības pamatprincipus.  Jauniešus aicināja aizdomāties,  kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

Kā nodarbību atgriezeniskā saite skolēniem tika piedāvāts izpildīt mājas darbu – uzrakstīt D.Kriviņai elektronisko vēstuli par savu nākotnes vīziju, kuru lektore apsolīja izvērtēt un dot konkrētus ieteikumus mērķu sasniegšanai.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska

 


 

“Karjeras nedēļa 2018”

Metodiskā darba prioritātes: Karjeras nedēļa 2018
“Tavs karjeras skrejceļš!”

Mērķis: karjeras vadības prasmju attīstīšana

 

Vizuālās mākslas stundās skolēni sagatavo zīmējumus par šādām tēmām:

 1. -4. kl. “Klases karjeras māja”,
 2. – 9. kl. “Mans karjeras ceļš!”

Karjeras nedēļas laikā klašu audzinātāji plāno un organizē ekskursijas uz pilsētas uzņēmumiem, kā arī skolas foajē notiks “Profesiju vēlēšanas”.

 


 

Lekcija par studijām Dānijā

 

Otrdien, 2.oktobrī, skolas aktu zālē notika 11.a un 12.a klašu skolēnu tikšanās ar aģentūras “Study Start” pārstāvi. Lekcijas laikā jaunieši uzzināja par augstākās izglītības iespējām Dānijā, izmaksām studējot un dzīvojot šajā valstī, par stipendijām un iestāšanās noteikumiem. Mūsu skolēni bija aktīvi, daudz jautāja un izrādīja interesi par studijām ārpus Latvijas.

Zinot jau laicīgi uzņemšanas prasības Dānijas augstskolās, skolēni jau laikus var gatavoties un uzlabot savu vērtējumu mācību priekšmetos. Tas palīdzēs vieglāk iestāties augstskolās kā Dānijā, tā arī jebkurā citā valstī.

Sagatavoja: pedagogs karjeras – konsultants

Ludmila Kondrašova-Lutinska

 


 

Klases stunda ar Swedbank

Piektdien, 28.septembrī, mūsu skolas 11.a klases skolēniem notika informatīvi bagāta un taupīt motivējoša nodarbība ar Swedbank pārstāvi Annu Boltruku.

Programmas „Dzīvei gatavs!” ietvaros tika novadīta klases stunda, kurā skolēnus iepazīstināja ar budžeta veidošanas pamatiem, ikdienas ekonomiskām izvēlēm, „drošības spilvenu” ekonomikā. Praktiski darbojoties, skolēni iejutās finanšu konsultanta profesijā – analizēja dažādas situācijas, prioritizēja „klientu” mērķus un efektīvi plānoja viņu izdevumus.

Nodarbība palīdzēja jauniešiem saprast, kāpēc ir jāveic uzkrājumi, kāda ir ikdienas izdevumu struktūra.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Ludmila Kondrašova-Lutinska

 


 

Intervija ar profesionāli

 

27.aprīlī profesionālās izglītības kompetences centrā Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola” notika karjeras izglītības pasākums „Intervija ar profesionāli!”, kuru apmeklēja mūsu skolas 10.a klases skolēni. Šoreiz interesentus iepazīstināja ar arhitektūras un interjera dizaina aktualitātēm. Jauniešiem bija piedāvāta iespēja ne tikai klausīties lektora stāstījumu, kā arī aktīvi iesaistīties viņa intervēšanā.

Skolēni intervēja diplomētu arhitektu Martiņu Ošānu, kas ir biroja „MARK arhitekti” vadošais speciālists, valdes loceklis,  Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis. Skolēniem tika izstāstīts jaunā arhitekta dzīves stāsts, nodemonstrēti biroja „MARK arhitekti”  produkti, ka arī sniegtas atbildes uz dažādiem jautājumiem – kur labāk studēt arhitektūru, kādas ir radniecīgas profesijas,  kādi ir mūsdienu arhitektu izaicinājumi, cik svarīga ir piedalīšanās konkursos u.c.

Aktīvākie intervētāji saņēma dāvanas no „Saules skolas”, visi pārējie – jaunas zināšanas par arhitekta profesiju un ikdienas darbu.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants


TIKŠANĀS AR KOLEDŽU PĀRSTĀVJIEM

 

Šonedēļ, 23. un 24.aprīlī mūsu skolas vecāko klašu audzēkņi tikās ar divu koledžu pasniedzējiem.

Ar 10.a klases skolēniem runāja  Rīgas Tehniskās koledžas pārstāvis Artūrs Turlājs, kurš izstāstīja, kāpēc matemātika ir ļoti svarīga dzīvē un kādās studiju programmās var mācīties tehniski domājošie cilvēki.

Savukārt 9.a un 12.a klases apciemoja  Novikontas Jūras koledžas pārstāvis Jānis Sticenko, kurš uzsvēra, cik nozīmīgas mūsdienu cilvēku dzīvē ir svešvalodas, laba veselība, neaizmirstot arī par matemātiku un fiziku.

Paldies lektoriem par informatīvi bagātām un emocionāli pozitīvām klases stundām!

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants


100 ceļi skolēnu nākotnei

 9.aprīlī 10.a klases skolēni  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros  piedalījās karjeras izglītības pasākumā „Simts ceļi tavai nākotnei!”. Skolēni izmantoja šo iespēju un  tikās ar jauniem, aktīviem un veiksmīgiem savā karjerā cilvēkiem, kuri padalījās ar savu pieredzi.  Savu karjeras ceļu izstāstīja biedrības “Darītājiem” priekšsēdētājs, uzņēmējs,  karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Viktors Gallers, kā arī tūrisma jomas eksperte Evija Korņilova.

Lektori uz saviem piemēriem izstāstīja, kā var sasniegt savus mērķus, aicināja jauniešus būt drošiem, pārliecinātiem savos spēkos un vienmēr darīt – jo tikai aktīvi, neatlaidīgi un motivēti cilvēki var gūt panākumus.

 

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants


2018.gada 5., 6.aprīlī no plkst. 10.00 – 17.00
Daugavpils Būvniecības tehnikums aicina visus uz
Atvērto durvju dienām!Atvērto durvju dienās piedāvājam ekskursiju pa tehnikuma nodaļām!Ikvienam interesentam būs iespēja apskatīt mācību telpas un darbnīcas, tā ir iespēja tuvāk iepazīties ar audzēkņu dzīvi tehnikumā un uzzināt vairāk par piedāvātajām izglītības programmām.Būvniecības nodaļā:

 • Apdares darbu tehniķis
 • Sausās būves tehniķis
 • Sausās būves montētājs
 • Apdares darbu strādnieks
 • Galdnieks

Ceļu būves nodaļā:

 • Ceļu būvtehniķis

Autotransporta nodaļā:

 • Autodiagnostiķis

Metināšanas nodaļā:

 • Lokmetinātājs MAG
 • Gāzmetinātājs OAW

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļā:

 • Inženierkomunikāciju tehniķis
 • Inženierkomunikāciju montētājs

Arhitektūras un dizaina nodaļā:

 • Arhitektūras tehniķis
 • Interjera noformētājs.

Tiekamies Daugavpils Būvniecības tehnikumā,
Jātnieku ielā 87!

Piesakiet ekskursiju zvanot 26698899 vai aizpildot anketu tiešsaistē: https://goo.gl/forms/h6GSKipyXScyXJUf2

Ar cieņu,
Linda Pūdāne
Daugavpils būvniecības tehnikums
Pedagogs karjeras konsultants
linda.pudane@dbt.lv
tālr. 26698899

 

 

 

 
 
Sestdien, 24. martā, Ventspils Augstskolā notiks Atvērto durvju diena.
 
Aicinām uz pasākumu visus interesentus , lai klātienē uzzinātu par studiju iespējām augstskolā, kā arī lai satiktu pasniedzējus, studentus un piedalītos interesantās lekcijās un diskusijās.

Ventspils Augstskolas

ATVĒRTO DURVJU DIENA

PROGRAMMA

Sestdiena, 1. aprīlis

Video par Atvērto durvju dienu: https://www.youtube.com/watch?v=eVEIvvzr__M
 
 
Pielikumā nosūtu pasākuma programmu un nelielu plakātu. Lūgums šo informāciju izpaltītā tālāk Jūsu skolā atbildīgajām personām.
 
Paldies jau iepriekš!

 

Ar cieņu,
Agnese Jēkabsone
Ventspils Augstskolas
Speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos
e-pasts: agnese.jekabsone@venta.lv
tālrunis: +371 63628303, 28734280
Inženieru iela 101, Ventspils, LV- 3601
www.venta.lv
Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola