eTwinning projekts READ(Y)? Lasītprieks

Projekts “READ(Y)?” ir reģistrēts 2018.gada augustā un tiek īstenots 2018./2019.m.g.laikā. Projekta partnervalstis ir Latvija, Grieķija, Rumānija, Ukraina, Horvātija, Slovēnija, Islande, Albānija un Polija. Tas ir starpkulturāls projekts, kurā 13-15 gadus veci skolēni, izmantojot dažādas aktivitātes, tiek motivēti apmeklēt skolas bibliotēku, lasīt dažādu žanru literatūru, interpretēt izlasītās grāmatas un diskutēt par izlasīto ar projekta partneriem.
Projekta pamatdarbība ir izveidot klubu “Vai esi gatavs lasīt?”, kura dalībnieki būs partnerskolu bibliotēkas.
Projekta mērķi:
– Veidot sadarbību starp skolas bibliotēku, skolēniem, pedagogiem un vecākiem, lai ieinteresētu viņus lasīt grāmatas, sadarboties un komunicēt savā starpā;
– Iepazīties ar citu skolu vienaudžiem un gūt lasīšanas ieradumus;
– uzlabot skolēnu valodu prasmes un ITC iemaņas, attīstīt viņu kritisko domāšanu un radošumu.
Projekta rezultātā tiek paredzēts izveidot e-grāmatas, kurās tiks publicēti projekta laikā sacerēti stāsti, kā arī veidotie plakāti, kuri motivētu citus lasīt, un brošūras par dažādām grāmatām.

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola