eTwinning projekts “The Story Cubes Tell” uzsāk savu gaitu!

 

     eTwinning projekts “THE STORY CUBES TELL” jeb “Attēlu klucīšu stāsta” tiek īstenots 2020./2021.m.g.laikā. Projekta partnervalstis ir Latvija, Ukraina un Rumānija. Kopā piedalās 4 komandas. Mūsu skolu pārstāv 2.a klases skolēni kopā ar skolotāju Margaritu Stankeviču un bibliotekāri Tatjanu Jevstafjevu-Aksjutu.

     Tas ir starpkulturāls projekts, kurā 7 – 9 gadus veci skolēni, izmantojot dažādas aktivitātes, tiek motivēti sacerēt stāstus un attēlot tos dažādā veidā (zīmējumi, teātris, stāsta videoieraksti). Skolēni projekta laikā lasīs, veidos zīmējumus, plakātus, uzzinās par citu valstu kultūrām, pilnveidos angļu valodas zināšanas, attīstīs prasmi sacerēt analizēt pasakas.

     Projekta rezultātā tiek paredzēts izveidot stāstu klucīšus un e-grāmatu, kurā būs visu dalībnieku kopīgi sacerēts stāsts un ilustrācijas tām.

Informāciju sagatavoja:

skolas bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola