IAC projekts “Piedalies un veido nākotni!”

logo


 

       Apzinoties nepieciešamību veidot jauniešu izpratni par pilsoniskās līdzdalības izpausmēm, mūsu skolas vecāko klašu  skolēni un 2 pedagogi ir iesaistījušies projektā “Piedalies un veido nākotni!”. Projekta norises laiks ir no 2021.gada februāra līdz 2021.gada oktobrim.  Šo projektu īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), projektu finansiāļi atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Plašāka informācija par projekta norisēm pieejama http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/

       Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes – izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā. Tajā ir iesaistījušās 14 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Daugavpili pārstāv divas skolas.        

         Pirmajā projekta etapā ir izveidota ekspertu grupa no vidusskolēnu vidus. Viņi iepazīstas ar to partiju priekšvēlēšanu programmām, kuras startēs pašvaldību vēlēšanās mūsu pilsētā. Eksperti pievērš īpašu uzmanību tiem programmu punktiem, kas skar jauniešiem aktuālus jautājumus. Projekta aktivitātēs ir ietverta arī iepazīšanās ar vēlēšanu komisijas darbu, informatīvo nodarbību organizēšana  8. un 9. klases skolēniem un pašvaldību vēlēšanu simulācija.

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Vasitova

projekta “Piedalies un veido nākotni!”

koordinatore skolā


Diskusija “Jauniešu balsis demokrātijai”

             Jaunajā mācību gadā turpinās Izglītības attīstības centra (IAC) projekta “Piedalies un veido nākotni!” aktivitātes, kurās Daugavpili pārstāv mūsu skola un Daugavpils12.vidusskola. Šī gada 13.septembrī grupa mūsu skolas 9.a klases skolēnu devās uz Daugavpils 12.vidusskolu un piedalījās  diskusijā “Jauniešu balsis demokrātijai”. Diskusiju vadīja Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes prodekāns Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs.                                                                    

             Diskusijas vadītājs, uzdodot jautājumus skolēniem, rosināja jauniešus domāt par to, cik lielā mērā katrs no mums ir līdzatbildīgs par notiekošo politiskajos procesos pasaulē, valstī, dzimtajā pilsētā vai pagastā. Pašiem jauniešiem arī bija daudz jautājumu par viņu iespējām ietekmēt lietas uz pozitīvu izmaiņu pusi.

Informāciju sagatavoja

Iveta Vasitova,

projekta “Piedalies un veido nākotni!” koordinatore skolā

 

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola