Pasākumi

Šī gada 30. maijā  Daugavpils Universitātes (DU) Izglītības un vadības fakultātes (IVF) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas programmas „Skolotājs” pirmā kursa studentiem bija iespēja īstenot kārtējo labdarības pasākumu „Latvijas veselibas nedēļas” ietvaros. Šoreiz pirmā kursa studentes iepriecināja ar veselīgo dzīves veidu popularizējošu projektu   “Turies ritmā!”  Jāņa Raiņa Daugavpils 6. skolas pirmsskolas izglītības programmas bērnus.

Projekta mērķis bija attīstīt audiālās uztveres un kustību savstarpējo koordināciju,  sekmēt runas, atmiņas, domāšanas un iztēles harmonisku attīstību. Paplašināt  bērnu zināšanas par veselīga uztura nepieciešamību un svarīgumu.  Projekta ietvaros tika organizētas  izklaidējošās aktivitātes un ritmikas nodarbības bērniem vecumā no 4. līdz 7. gadiem.

Bērni pauda pozitīvas emocijas par iegūtajām fiziskām prasmēm un veiksmīgi nostiprināja iepriekš iegūtās zināšanas par augļiem un dārzeņiem.

Paldies Jāņa Raiņa Daugavpils 6. skolas direktores vietniecei pirmsskolas izglītības jautājumos Verai Matvejevai par sniegto iespēju realizēt šo projektu.

Video


Rudens svētki

Trešdien, 31. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādē notika rudens pasākums, kurā bērni varēja iejusties augļu, dārzeņu un meža dzīvnieku lomā. Visi iesaistījās jautrās rotaļās, minēja mīklas, stāstīja dzejoļus, dejoja un dziedāja. Bērni iepriecināja vecākus ar ludziņu „Kā lācis gatavojās ziemai.”

Tika skaisti noformēta zāle rudens toņos, sagatavotas maskas un dekorācijas. Bija interesanta un pārdomāta pasākuma vadīšana.
Cerams, ka visi klātesošie no pasākuma guva pozitīvas emocijas!

Informāciju sagatavoja:

Latviešu valodas skolotāja

Samanta Girvica

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola