Pasākumi

Pieredzes apmaiņa

 

2019. gada 7. decembrī J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas skolotāji dalījās ar jaunām idejām pirmsskolas mācību vides iekārtošanā atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai.

Pedagogi rūpīgi iepazinās ar visu grupu nodarbībām, aplūkoja centru izvietojumu grupās un aizguva kādu jauku ideju savam darbam. Katra grupa atšķiras ar savu redzējumu un individuālo pieeju.

 

Informāciju sagatavoja:

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas

pirmsskolas izglītības programmas

direktores vietniece

Vera Matvejeva


Latvijas dzimšanas dienas svētki!

 2019. gada 15. novembrī J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Svētku pasākumā piedalījās 2 grupas “Bitīte” un “Mārīte”. Ciemos atnāca bērni no jaunākās grupas “Taurenītis”, lai noskatītos svētku pasākumu. Svētku koncertā pirmsskola skolēni dziedāja Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!”, skandēja jaukas dziesmas – “Vai tu zini, kas ir Latvija? ”un “Ai, rociņas, ai, kājiņas”, kā arī vienojās kopīgā dejā– ”Kur dzīvo laime” un “Polka”.

Šis skanīgais pasākums rosināja ne tikai labāk iepazīt savu valsti, bet arī rosināja mīlēt un cienīt savu Latviju!

Es mīlu tevi, Latvija,

Vai tu to tagad dzirdi?

Es mīlu tevi, Latvija

Ar savu mazo sirdi.

Es mīlu tevi, Latvija,

Vai tu to tagad dzirdi?

Es gribu, lai tu, Latvija,

Kā spoža zvaigzne mirdzi.

 

Sveicam bērnus, to vecākus, darbiniekus Latvijas dzimšanas dienā!

Ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju.

 

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

Vera Matvejeva


Šī gada 30. maijā  Daugavpils Universitātes (DU) Izglītības un vadības fakultātes (IVF) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas programmas „Skolotājs” pirmā kursa studentiem bija iespēja īstenot kārtējo labdarības pasākumu „Latvijas veselibas nedēļas” ietvaros. Šoreiz pirmā kursa studentes iepriecināja ar veselīgo dzīves veidu popularizējošu projektu   “Turies ritmā!”  Jāņa Raiņa Daugavpils 6. skolas pirmsskolas izglītības programmas bērnus.

Projekta mērķis bija attīstīt audiālās uztveres un kustību savstarpējo koordināciju,  sekmēt runas, atmiņas, domāšanas un iztēles harmonisku attīstību. Paplašināt  bērnu zināšanas par veselīga uztura nepieciešamību un svarīgumu.  Projekta ietvaros tika organizētas  izklaidējošās aktivitātes un ritmikas nodarbības bērniem vecumā no 4. līdz 7. gadiem.

Bērni pauda pozitīvas emocijas par iegūtajām fiziskām prasmēm un veiksmīgi nostiprināja iepriekš iegūtās zināšanas par augļiem un dārzeņiem.

Paldies Jāņa Raiņa Daugavpils 6. skolas direktores vietniecei pirmsskolas izglītības jautājumos Verai Matvejevai par sniegto iespēju realizēt šo projektu.

Video


Rudens svētki

Trešdien, 31. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādē notika rudens pasākums, kurā bērni varēja iejusties augļu, dārzeņu un meža dzīvnieku lomā. Visi iesaistījās jautrās rotaļās, minēja mīklas, stāstīja dzejoļus, dejoja un dziedāja. Bērni iepriecināja vecākus ar ludziņu „Kā lācis gatavojās ziemai.”

Tika skaisti noformēta zāle rudens toņos, sagatavotas maskas un dekorācijas. Bija interesanta un pārdomāta pasākuma vadīšana.
Cerams, ka visi klātesošie no pasākuma guva pozitīvas emocijas!

Informāciju sagatavoja:

Latviešu valodas skolotāja

Samanta Girvica

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola