Dienas režīms

Dienas režīms momentsJaunākajā grupā
(1,5-3 g.)
Vidējā grupā
(3-5g.)
Vecākajā un sagatavošanas grupā(5-7g.)
Bērnu pieņemšana, apskate, rotaļas7.007.007.00
Rīta rosme8.008.108.20
Brokastis8.208.258.30
Rotaļnodarbības nodarbības aktivitāšu centros9.009.009.00
Pastaiga9.4010.2011.00
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām11.1011.5012.20
Pusdienas11.4012.1012.40
Diendusa12.2012.5013.10
Celšanās, norūdīšanās procedūras15.0015.1015.20
Launags15.3515.4015.50
Rotaļas, spēles, rotaļnodarbības,
individuālais darbs
15.5516.0516.15
Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā16.3016.4017.00
Bērnu došanās mājās18.0018.0018.00

Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Daugavpils Dome
Daugavpils Dome
Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola