Topošie pirmklasnieki

Reģistrācija 1.klasē

03.02.2020. – 28.02.2020.
no plkst. 8.00 līdz 16.00 reģistrācija 1.klasē

Nepieciešamie dokumenti, ja bērnu reģistrē
klātienē:

1. Bērna dzimšanas apliecība
2. Vecāku pase vai ID karte

Skolas e-pasta adrese:

                                 daug6vsk@inbox.lv

Skolas mājaslapas adrese:

                                  www.rainisskola.lv
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde:
                                  izglitiba.daugavpils.lv


Vecāku iesnieguma veidlapas
a) iesniegumi ierodoties klātienē
b) iesniegumi ar elektronisko parakstu


Nodarbību grafiks

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola