Skolēnu pašpārvalde

1999.gadā skolā tika organizēts skolas parlaments. Skolēnu parlamentu izveido skolēni, lai pārstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti. Skolēnu parlaments izveido nolikumu, pēc kura arī darbojas.

Skolēnu parlamenta galvenie uzdevumi:

 • sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;
 • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē, veicināt

skolai draudzīgas vides veidošanos;

 • apkopot skolēnu priekšlikumus, un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās

dzīves veidošanā;

 • sadarboties ar citām izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts

institūcijām, sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām.

 

Skolēnu parlamenta struktūra

 

 1. Skolēnu parlamenta priekšsēdētājs,
 2. Skolēnu parlamenta priekšsēdētāja vietnieks,
 3. Galvenie speciālisti izglītības jautājumos,
 4. Galvenie speciālisti kultūras jautājumos,
 5. Galvenie speciālisti sporta un veselības jautājumos,
 6. Galvenie speciālisti preses un informācijas jautājumos.

 

 

 • Skolēnu un skolotāju dzīvi interesantāku padara:
  • Pašpārvaldes diena
  • Mārtiņdienas gadatirgus
  • Skolēnu iesvētīšana vidusskolēnos
  • Konkurss “ Pop – clip”
  • Jaungada pasākumi
  • Valentīna dienas pasākumi
  • Ābeces svētki
  • Pasākums sākumskolas skolēniem “ Mazās lēdijas un džentlmeņi”
  • Sporta diena

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola