Skolēnu pašpārvalde

1999.gadā skolā tika organizēts skolas parlaments. Skolēnu parlamentu izveido skolēni, lai pārstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti. Skolēnu parlaments izveido nolikumu, pēc kura arī darbojas.

Skolēnu parlamenta galvenie uzdevumi:

 • sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;
 • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē, veicināt

skolai draudzīgas vides veidošanos;

 • apkopot skolēnu priekšlikumus, un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās

dzīves veidošanā;

 • sadarboties ar citām izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts

institūcijām, sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām.

 

Skolēnu parlamenta struktūra

 

 1. Skolēnu parlamenta priekšsēdētājs,
 2. Skolēnu parlamenta priekšsēdētāja vietnieks,
 3. Galvenie speciālisti izglītības jautājumos,
 4. Galvenie speciālisti kultūras jautājumos,
 5. Galvenie speciālisti sporta un veselības jautājumos,
 6. Galvenie speciālisti preses un informācijas jautājumos.

 

 

Skolēnu un skolotāju dzīvi interesantāku padara:

 • Pašpārvaldes diena
 • Mārtiņdienas gadatirgus
 • Skolēnu iesvētīšana vidusskolēnos
 • Konkurss “ Pop – clip”
 • Jaungada pasākumi
 • Valentīna dienas pasākumi
 • Ābeces svētki
 • Pasākums sākumskolas skolēniem “ Mazās lēdijas un džentlmeņi”
 • Sporta diena

                Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats

            Latgales skolēnu pašpārvalžu un konsultantu forumā, kas notika  21.februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”, par šo jautājumu diskutēja  apmēram 230 skolēni un pedagogi gan no Daugavpils, gan no citām Latgales pašvaldībām. Jaunieši diskutēja par to, kāds atbalsts ir vajadzīgs skolēnu pašpārvaldēm, par iesaistīšanos brīvprātīgo darbā, par jauniešu iespējām Eiropas Savienībā, arī par daudziem izaicinājumiem. Foruma darbā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska.

      Manuprāt, jauniešiem pašlaik ir ļoti daudz dažādu iespēju, lai veidotu savu nākotni, lai gūtu pieredzi, piedaloties brīvprātīgo darbā un dažādos ES projektos. Piedaloties šī foruma aktivitātēs, sapratu, ka ir tik daudz interesantu jaunu cilvēku, kuru aizrautīgais darbs palīdz jauniešiem izmēģināt savus spēkus un apgūt jaunas prasmes. Protams, tas liek domāt par to, kā saplānot skolas darbus un savas ārpusskolas aktivitātes, arī par to, cik daudz katrs no mums ir ieinteresēts papildus darboties. Domāju, ka   jāsaprot viena lieta – ja mēs nedarīsim, nepiedalīsimies nākotnes veidošanā, kurš tad to darīs?

Informāciju sagatavoja

Jana Fedotova

11.a klase

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola