Projekti

 • 1999.gads – “Latviešu un krievu skolu apmaiņas programma kā integrēšanās līdzeklis” (SFL)
 • 2001.gads – “Cittautu mācībvalodas skolu skolotāju integrācija latviskajā vidē kā bilingvālās izglītības programmas realizēšanas līdzeklis” (SFL)
 • 2002.gads – “Cittautu mācībvalodas skolu skolotāju un skolēnu integrācija latviskajā vidē – etniskās saskaņas veicināšana valstī”(SFL)
 • 2003.gads – Sabiles vidusskolas un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas skolēnu un skolotāju apmaiņas projekts (SIF)
 • 2004.gads – Sabiles vidusskolas un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas kopīgais projekts “Rūpes par vidi un tās attīstībai”(LVAF)
 • 2004. – 2006.gads – “Masku karnevāls 2004” Vācijā, Berlīnē
 • 2004.gads – „Sporta izglītība Eiropā” Vācijā, Berlīnē
 • 2005.gads – “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana multikulturālās pilsētās”(SIF)
 • 2005.gads – „Kultūras un mākslas unisons” Slovēnijā, Gorenjē
 • 2005.gads – „Mazākumtautības” Itālijā, Trijestē
 • 2005.gads – „H. K. Andersena pasakas” Vācijā, Berlīnē
 • 2006.gads – “Mēs savai valstij” (demokrātijas pamati) (ES SIF Sorosa Fonds)
 • 2006.gads – „Spēle ir izglītība, izglītība ir spēle” Slovēnijā, Gorenjē
 • 2006.gads – „Mazākumtautības” Polijā, Ljublinā
 • 2006. – 2007.gads – “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (ES SIF)
 • 2007.gads – „Integrācija un tolerance ir apvienotas Eiropas atslēga” Vācijā, Berlīnē

 

“Latviešu un krievu skolu apmaiņas programma kā integrēšanās līdzeklis”

 

Spilgts piemērs ir projekts “Latviešu un krievu skolu apmaiņas programma kā integrēšanās līdzeklis”, kurā kā SFL pārstāvis darbojās Nils Muižnieks. Šis projekts pagājušajā gadā ieguva Sorosa Fonda Etniskās saskaņas balvu. Divu gadu laikā šajā programmā tika iesaistīti 60 skolēni no Vandzenes un Daugavpils, kuriem bija dota iespēja divas nedēļas dzīvot sev nepierastā valodas vidē. Sadarbība ar Vandzeni turpinās.

 

Latviešu literatūras skolotāja Tamāra Platkova –
LVAVA programma “Latviešu valodas un kultūras saglabāšana latviešu diasporās Krievijā (Sibīrijā)”

 

Skola piedalījās apmaiņas projektā starp Dāniju un Latviju, kura ietvaros pagājušajā gadā 17 vidusskolnieki nedēļu dzīvoja Dānijas pilsētā Odensē, mācījās dāņu skolā, iepazina dāņu ģimeņu sadzīvi un nacionālās tradīcijas.

Debašu klubs

 

Savdabīgs projekts, kurš pārtop par mūsu skolas ikdienas sastāvdaļu, ir Debašu kustība, kuras uzdevums ir pilnveidot skolēnu angļu un latviešu valodas zināšanas. 1998./99.m.g. skolā tika nodibināts Debašu klubs “Pūce”. Šī kluba dibināšanas nepieciešamību noteica tas fakts, ka mūsu skolas debatētāji bija vieni no pirmajiem valstī, kas pārstāvēja cittautu mācībvalodas skolu latviešu debašu turnīros. Tas pierādīja, ka esam konkurētspējīgi vidē, kur domu apmaiņa nenotiek dzimtajā valodā.

“Masku karnevāls”

 

23.05. – 01.06.2004. skolas 9.-10. klašu audzēkņi pavadīja neaizmirstamas dienas Berlīnē. Viņi aktīvi piedalījās dažādās darbnīcās, kurās tika gatavots viss nepieciešamais “Masku karnevālam 2004”. Karnevāls notika Berlīnē 2004. gada 30. maijā. Projekta ietvaros skolēni iemācījās filmēt un montēt dokumentālās filmas, izgatavot maskas no ģipša, apguva dejas mākslu un apguva bungu spēles iemaņas. Darbošanās procesā tika nodibinātas draudzības saites ar jauniešiem no Polijas, Slovēnijas, Vācijas. Katras valsts jaunieši prezentēja mājas darbu – savas valsts tautas deju. Latviešu tautas tērpos mūsējie ir lieliski!

ES Phare SIF  IAC CIVITAS  projekts

 

“Mēs savai valstij”

 

projekta komanda:

 • Valija Salna, direktores vietniece;
 • Svetlana Gorjačova, vēstures skolotāja;
 • Santa Čeirāne, latviešu valodas skolotāja;
 • Alla Kazačonoka, sākumskolas skolotāja;
 • Jeļena Grigorjeva, 11.pirmskolas izglītības iestādes skolotāja.

 

 

Projektā darbojās 15 Latvijas vispārizglītojošo skolu komandas, kurās bija pieaicināts arī viens pirmskolas izglītības iestādes skolotājs. Galvenais projekta mērķis – mācīties izprast un iedzīvināt praksē demokrātijas pamatprincipus. Projekts mācīja skolotājiem, skolēniem un arī viņu ģimenes locekļiem soli pa solim iedziļināties gan šķietami vienkāršu, gan sarežģītu jautājumu būtībā, izmantojot strukturētu, vecumposmam atbilstošu metodiku.  Jēdzieni vara, atbildība, taisnīgums un privātums  ieguvuši dziļāku jēgu, skaidrākas saiknes ar katra indivīda ikdienas rīcību un visas sabiedrības procesiem un norisēm, iezīmējot jaunus praktiskas, konstruktīvas rīcības ceļus un iespējas.

„Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta komanda:

 • Valija Salna , direktores vietniece;
 • Valentīna Kricka , matemātikas skolotāja;
 • Svetlana Gorjačova, vēstures, sociālo zinību skolotāja;
 • Vilma Tāraude, latviešu valodas skolotāja;
 • Miroslava Jaunzema, sākumskolas skolotāja.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, veicinot izpratni par izmaiņām mācību saturā un mācīšanas metodikā, projekta mērķis ietver skolu reģionālo sadarbību tālākizglītībā.

 

Projektā piedalījās 65 pedagogi no 13 Latvijas vispārizglītojošām skolām. Projekta rezultātā labuma saņēmēji ir 13 projektā iesaistīto skolu skolēni, kuriem būs iespēja attīstīt savas mācīšanās prasmes, kas, savukārt, veicinās viņu aktivitātes un motivācijas pieaugumu mācību procesā, kā arī liks pamatus viņu izglītībai visas dzīves garumā.

Copyright © 2018 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola