Karjeras izglītība

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā skolēniem tiek nodrošināts karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Mūsu pedagogs-karjeras konsultants piedāvā individuālās konsultācijas, grupu nodarbības (klases stundās, kā arī ārpusskolas pasākumos), tikšanās ar augstskolu un profesionālās izglītības kompetences centru  pārstāvjiem un profesiju pārstāvjiem, Ēnu dienu, Atvērto durvju dienu apmeklēšanu,  ekskursijas uz uzņēmumiem, kā arī informatīvus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem.

Pedagogs-karjeras konsultants nodrošina skolēnu informēšanu par karjeras attīstības atbalsta pasākumiem skolā, pilsētā un valstī, profesiju pasauli, pieprasītām un populārākām profesijām Latvijā un pasaulē, izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

 

Pedagogs-karjeras konsultants – Ludmila Kondrašova-Lutinska

Darba laiks:

Piektdienās: 9.00 – 14.00

 

 

 

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola