Psihologs

Katrai dienai ir savs brīnums.

Tāpēc pieņem svētību,

strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien!

Rīt tev taps dāvāts vēl.

Paulu Koelju

Psihologs skolā.

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē, padziļinātām zināšanām par cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu un attiecībām ar citiem cilvēkiem.

Psihologs skolā ir sadarbības partneris skolēniem, vecākiem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem. Palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē sekmīgai mācību procesa, saskarsmes un audzināšanas darba norisei, sniedz atbalstu emocionāli sarežģītās situācijās.

Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus, nodrošinot  konsultācijas laikā saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti.

Skolas (izglītības) psihologa galvenie uzdevumi  darbā ar skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem:

 • individuālā un grupu psiholoģiskā konsultēšana un izpēte,
 • izglītošana psiholoģiskos jautājumos,
 • sociālpsiholoģisko treniņu vadīšana.

 Skolas psihologs

 • Palīdz skolēniem iemācīties efektīvāk izmantot viņu spējas, iespējas, optimistiskāk raudzīties nākotnē. 
 • Kopīgi ar skolotājiem un vecākiem meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas.
 • Palīdz  vecākiem un skolotājiem izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība.  
 • Veicina skolotāju un skolēnu, vecāku un skolotāju, kā arī skolēnu un vecāku savstarpējo izpratni un sadarbību.
 • Veic psiholoģisko izpēti, novērtē mācību iemaņas, mācīšanās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.
 • Palīdz bērniem 1.,5. un 10. klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības, mainās mācību vide un skolotāji.
 • Palīdz vecāko klašu skolēniem izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju, kura atbilst viņa interesēm un dotībām.

Kā pieteikties pie psihologa? 
Pieteikties uz konsultāciju var:

*)  atnākot personiski uz 312. kabinetu  

*) vai rakstot ziņojumu e- klasē.

Izglītības psiholoģe:  Anastasija Petrovska

Darba laiks:
konsultācijas izglītojamo vecākiem, pedagogiem un skolēniem

Darba dienaPieņemšanas laiks
Pirmdiena12.00 – 16.00
Otrdiena8.00 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 16.30

 

Par labo vilku un slikto vilku

 

    Kādu vakaru indiānis sēž pie ugunskura un sarunājas ar savu mazdēlu par dzīvi. Vecaistēvs stāsta mazdēlam, ka katrā cilvēkā mīt divi vilki

labais vilks,

kurš atbild par labām domām, ticību, mīlestību, draudzību, par visu labo,

 un

sliktais vilks,

 kas atbild par nenovīdību, skaudību, meliem un citām sliktām īpašībām.

 

Starp šiem vilkiem visa mūža garumā ir nepārtraukta cīņa.

Tad mazdēls jautā: „Vecotēv, bet kurš no vilkiem manī uzvarēs?”

Uz to vectēvs atbild: „Uzvarēs stiprākais. Uzvarēs tas, kuru tu vairāk barosi!”


Tā ir mūsu pašu izvēle un atbildība, kuru „vilku” mēs barosim.

 

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola