Direktori

Skolas direktori

1875.- 1886.K. Velcers
1910.-1915.A. Ovčiņņikovs
1919. -J. Ķiploks
1940. -A. Vavilovs
1942.-1944.V. Aleksandrovs
1952.-1966.J. Ivanovs
1966.-1977.H. Lazdāns
1977.-1984.A. Smoļakovs
1984.-1986.Ļ. Ferencova
No 1986. -L. Koževņikova
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Daugavpils Dome
Daugavpils Dome
Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola