Logopēdi

Logopēds ir speciālists, kurš strādā ar bērniem, uzstāda runā iztrūkstošās
skaņas, iemāca pareizi izrunāt skaņas, palīdz vecākiem bagātināt bērna valodu.
Logopēds konsultācijas laikā palīdz noteikt bērna runas attīstības līmeni,

izrunas defektus un iesaka labākos risinājumus bērna izrunas korekcijai.

Runas traucējumu iemesli var būt dažādi – neiroloģiskas problēmas, intelekta

attīstības traucējumi, neattīstīta mutes muskulatūra.

Logopēds ir kā burvis bērna valodas attīstībā, jo labot runas traucējumus

nekad nav par vēlu!

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:
*) Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām
saslimšanām (21015421)
*) Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (21015621)
*) Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem (21015521)
*) Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma (21011821)
*) Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121)

Skolā strādā 2 logopēdi:

Tatjana Podlužnaja

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola