Ciemiņi Raiņa skolā

                11.un 14.oktobris J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā bija daudzu tuvāku un tālāku viesu dienas, kuri vēlējās sajust Raiņa laiku skolas gaisotni.

Vispirms skolēni no Viļāniem un 3.c klase no Preiļu sākumskolas izstudēja Raiņa liecību kopijas no Grīvas vācu skolas laikiem un iepazinās ar uzvedības noteikumiem. Tad viņi centīgi apguva gotiskā šrifta lasītprasmi gan no Vecā Stendera “Bildu Abices”, gan no 1910.gada aritmētikas mācību grāmatas. Tikai pēc šīm stundām beidzot varēja ķerties pie rakstīšanas ar spalvaskātu un tušu, kas prasīja pamatīgu koncentrēšanos, bet sagādāja vislielāko prieku. Tikpat lielu prieku, tiesa fotografēšanās prieku, sagādāja tupēšana kaktā uz zirņu maisiņa, ko izmēģināja pilnīgi visi mazie ciemiņi. 

14.oktobrī mūsu pilsētā viesojās IV starptautiskās konferences “Kultūras un vēsturiskā mantojuma popularizācija tūrisma attīstībā” dalībnieki no Pleskavas, Rēzeknes, Siguldas un Daugavpils. Tā kā mūsu skola ir pilsētas tūrisma objekts, kas saistīts ar Raiņa vārdu, tad viesus ļoti interesēja, kāds ir šī vēsturiskā mantojuma  pielietojums. Patīkami pārsteidza ne tikai ciemiņu no Pleskavas zināšanas par Raini un Aspaziju, bet arī tas, ka viņi pat var tulkot no latviešu valodas krievu valodā dzejnieku darbus.

Liels bija konferences dalībnieku pārsteigums, uzzinot par mākslinieka Riharda Zariņa veikumu naudas dizaina jomā gan cariskās Krievijas laikā, gan pirmās Latvijas brīvvalsts periodā. Tā kā R.Zariņš visu mūžu vāca latviešu tautas dekoratīvi lietišķās mākslas paraugus, skolotāja Tatjana Jakimoviča piedāvāja konferences dalībniekiem izšūt grāmatzīmi ar Austras koka zīmi. Savukārt skolotājas Vilmas Tāraudes vadībā tika izveidots cits neliels suvenīrs –  vaska svecīte. Ar lielu prieku un aizrautību viesi iejutās arī Raiņa laiku skolēnu lomā.

Informāciju sagatavoja: Iveta Vasitova

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas

direktora vietniece audzināšanas jomā

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola