Labo darbu gadatirgus Rēzeknē

        12.oktobrī J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas komanda piedalījās un prezentēja savu paveikto darbu “Labo darbu gadatirgū” Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”. Šo pasākumu organizēja valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pilsētu pašvaldību izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām visos Latvijas reģionos. Gadatirgus mērķis – sekmēt skolēnu piederību savai skolai, novadam, valstij, veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, atbildību un tādā veidā piedalīties Latvijas simtgades svinēšanā. Kopumā Rēzeknē savu veikumu rādīja 42 skolēnu komandas  no Latgales.

         Mūsu skolu pārstāvēja 10.klases skolnieces Anželika  Morozova, Aleksandra Grigorjeva, Sandra Ivanova, Jana Fedotova. Meitenes un skolotāja konsultante Iveta Vasitova atbildēja uz ekspertu jautājumiem par filmiņu “Skola lauvas stāsti.” Ekspertus interesēja, kā šis darbs tika radīts, kādā veidā tas tiek izmantots skolā, kā tas sekmē skolēnu piederības sajūtas skolai veidošanu.

         Gadatirgus laikā bija iespējams aplūkot un noklausīties citu komandu paveiktos labos darbus, piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, bet pasākuma noslēgumā priecāties par  Rēzeknes pilsētas un Latgales novada muzicējošo jauniešu  priekšnesumiem. Redzētais gadatirgū noteikti būs pamudinājums ne tikai pašiem piedalīties dažādās aktivitātēs, bet aicināt to darīt  arī savus skolasbiedrus.

Informāciju sagatavoja

Iveta Vasitova

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas

direktora vietniece audzināšanas jomā

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola