“Karjeras nedēļa 2018”

 

Metodiskā darba prioritātes: Karjeras nedēļa 2018
“Tavs karjeras skrejceļš!”

Mērķis: karjeras vadības prasmju attīstīšana

 

Vizuālās mākslas stundās skolēni sagatavo zīmējumus par šādām tēmām:

  1. -4. kl. “Klases karjeras māja”,
  2. – 9. kl. “Mans karjeras ceļš!”

Karjeras nedēļas laikā klašu audzinātāji plāno un organizē ekskursijas uz pilsētas uzņēmumiem, kā arī skolas foajē notiks “Profesiju vēlēšanas”.

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola