“Lekcija par studijām Dānijā”

Otrdien, 2.oktobrī, skolas aktu zālē notika 11.a un 12.a klašu skolēnu tikšanās ar aģentūras “Study Start” pārstāvi. Lekcijas laikā jaunieši uzzināja par augstākās izglītības iespējām Dānijā, izmaksām studējot un dzīvojot šajā valstī, par stipendijām un iestāšanās noteikumiem. Mūsu skolēni bija aktīvi, daudz jautāja un izrādīja interesi par studijām ārpus Latvijas.

Zinot jau laicīgi uzņemšanas prasības Dānijas augstskolās, skolēni jau laikus var gatavoties un uzlabot savu vērtējumu mācību priekšmetos. Tas palīdzēs vieglāk iestāties augstskolās kā Dānijā, tā arī jebkurā citā valstī.

Sagatavoja: pedagogs karjeras – konsultants

Ludmila Kondrašova-Lutinska

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola