Dzimtās valodas nedēļa 8.-12.februārī

Starptautiskā Dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinētā 21.februārī. Šo dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijas lēmuma. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO aicina apzināties valodu daudzveidības lielo nozīmi daudzkultūru sabiedrības attīstībā. Starptautiskās dzimtās valodas dienas mērķis ir veicināt valodu dažādību un daudzvalodu izglītību visā pasaulē, attīstīt izpratni par valodas vērtībām un kultūras tradīcijām.

Pasaulē ir ļoti daudz dažādu valodu. Ir cilvēki, kuri zina vairākas valodas un labi pārvalda svešvalodu leksiku, tomēr dzimtā valoda vienalga ir pati vērtīgākā katram. Pateicoties dzimtajai valodai, mēs apgūstam pasauli, atklājam jauno un interesanto par apkārtējo pasauli, priekšmetiem, cilvēkiem. Mēs mācāmies saprast viens otru, izsakām savas domas un jūtas, dalāmies par sāpīgiem jautājumiem, nododam tālāk zināšanas. Dzimtā valoda palīdz saglabāt tautas atmiņu, tās vēsturi un tradīcijas.

Attālinātās mācībās turpinās, bet mūsu skolas skolēni un pedagogi turpina mācīties atzīmēt svētkus citādāk. Dzimtās valodas dienas svinības nav izņēmums.

Vairāk kā 20 skolēni piedalījās virtuālajā skaļās lasīšanas pasākumā. Kā īsti mākslinieki viņi ierakstīja īsā videofilmā sava literārā darba priekšnesumu. Lasītāji ne tikai patstāvīgi izvēlējās literāros darbus, bet izteiksmīgi attēloja tos skatītājiem. Vērts atzīmēt, ka daži darbu autori bija atklājums literatūras skolotājiem. Skolēnu izteiksmīgā lasīšana palīdz iekļūt jūtu un emociju pasaulē. Liels paldies visiem dalībniekiem par svētkiem!

            Visi pārējie skolēni varēs noskatīties savu klasesbiedru priekšnesumus klases stundās, jo ir sagatavotas trīs video prezentācijas. Gribas ticēt, ka labās tradīcijas, kuras sāka “lasīšanas pionieri”, tiks turpinātas. Paldies vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus!

 

Dzimtās valodas dienai veltīts…

Dzimtā valoda

 

Vienā valodā raud visi ļaudis,

Vienā valodā, valodā tie smej,

Tikai dzimtā valoda dzēš sāpes,

Prieku, dziesmas dod, atdod pasaulei.

 

Dzimtā valoda ir māte, māte,

Dzimtā valoda, vīns vēl saldāks,

Dzimtā valoda, pasmejies pie sevis vārds.

 

Kad tu nespēsi ne dziedāt, ne raudāt,

Kad tu nespēsi vairs it nekā,

Ar debesīm zemi tu klusēsi,

Tas būs tavā dzimtā valodā.

 

(G.Vieru, atdz. I.Ziedonis)

 

 

Informāciju sagatavoja

krievu valodas un literatūras skolotāja Larisa Kozlovska

skolas bibliotekāre Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola