Reģistrācija uz vasaras jauniešu nodarbinātības programmu

Reģistrācija notiek Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv sadaļā „Nodarbinātība” .

Reģistrējoties uz vasaras darbu, pievērsiet uzmanību, ka jaunietim ir jābūt deklarētam Daugavpilī! Nodarbinātības programmas jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem dalībnieku vecumam uz pirmo darba dienu ir jābūt ne mazāk kā 15 gadi un ne vairāk kā 19 gadi (ieskaitot).

   Reģistrējoties  uzmanība jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanā (vārds, uzvārds, personas kods). Ja tiks pieļautas kļūdas,  pieteikums tiks noraidīts. Pieteikuma anketa jāaizpilda tikai latviešu valodā, citādi tā netiks pieņemta!

Norādot vēlamos darba periodus, esiet uzmanīgi, jo pēc programmas sadalījuma rezultātu publicēšanas Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv, darba periodus mainīt nedrīkstēs!

Reģistrācija uz vasaras jauniešu nodarbinātības programmu

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola