RADOŠIE DARBI VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ “Fantastiskie tēli”

        Izstāde “Fantastiskie tēli”

        Veselu mēnesi skolēni apguva jauno tēmu, kura šogad tika ieviesta pirmo reizi. Tas bija liels izaicinājums ne tikai skolēniem, bet arī skolotājam. Bērni uzzināja par mitoloģiskiem un fantastiskiem tēliem, izzināja un pētīja dažādu kultūru varoņu rakstura īpašības un neparastās spējas. Ļoti interesants un bagāts ar lietderīgu informāciju par šo tēmu izrādījās www.uzdevumi.lv, tajā mēs izpildījām daudzus testus un teorētiskos uzdevumus, kas skolēniem palīdzēja labāk apgūt teorētisko materiālu un veidot bāzes pamatus par šo neparasto tēmu.

        Viens no galvenajiem praktiskajiem uzdevumiem, kurus skolēniem vajadzēja veikt patstāvīgi, bija sava fantastiskā varoņa izveide un vizuālais attēlojums. Daudzi skolēni labprāt veica šo uzdevumu un uzzīmēja savus fantastiskus varoņus. Vieni varoņi bija superspēcīgi un gudri, citi apveltīti ar neparastām spējām palīdzēt citiem cilvēkiem un  prasmi izsijāt laimes un prieka sajūtas visapkārt, kā arī darīt citus cilvēkus laimīgākus un veselīgākus.

        Ļoti patīkami bija saņemt kārtīgus un rūpīgi izpildītus darbiņus no skolēniem. Liels paldies skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu un palīdzību!

Galerijā var apskatīt labāko skolēnu darbus.

Informāciju sagatavoja,

vizuālās mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola