Informācija par pārtikas pakām

7.-12.klases skolēni un vecāki!

17.11.2020. no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 varēs saņemt pārtika
pakas.

Pārtikas pakas satura daudzums ir atkarīgs no mācību dienu
skaita.

Pārtikas pakas tiks izsniegtas skolēnu vecākiem no Dostojevska
ielas puses, uzrādot pasi vai ID karti.

No 16.11.2020. 7. – 12.klasēs ēdināšanas izmaksas tiks
kompensētas bezskaidras naudas veidā uz viena no izglītojamā
vecāku kontu.

Cieņā skolas administrācija

 

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola