Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija mūsu skolā

      Tradicionāli Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas  organizē sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akciju un uzaicina tajā piedalīties arī skolas.

       Šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktos drošības pasākumus, šī akcija notika skolās.  Arī mūsu skolas 6.a klases skolēni atsaucās šim aicinājumam un piedalījās lentīšu locīšanā. Salocītās lentītes tiks nodotas visu klātienes mācību klašu skolēniem, lai, piespraužot tās pie apģērba, tādā veidā varētu apliecināt savu piederību  valstij un godināt karavīrus, kuri izcīnīja Latvijas neatkarību.

Informāciju sagatavoja                                                                                                                  

latviešu valodas skolotāja                                                                                                               

I.Vasitova

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola