Mācību grāmatas un braucamās biļetes

Cienījamie vecāki un skolēni!

Tuvojas septembris un jaunais mācību gads, tāpēc informējam Jūs, ka
no 19.08.2020. līdz 21.08.2020. (no plkst.8.00 līdz plkst.16.00), ievērojot
noteikto kārtību, varēsiet nodot mācību grāmatas/darba burtnīcas par
2019./2020.mācību gadu un uzrakstīt iesniegumu, lai pieteiktu braucamo biļeti!

ATGĀDINĀM:

1) braucamo biļeti saņem tie, kuriem ir pilsētas pieraksts
2) skolēna fotogrāfijai ir jāatbilst viņa vecumam
3) nepieciešama arī skolēna apliecība
4) parakstiet visas mācību grāmatas/darba burtnīcas
5) ielieciet visas mācību grāmatas/darba burtnīcas vienā maisiņā un to parakstiet.

KĀRTĪBA:

19.08.2020. – (bijusī) 7.a, 8.a,11.a klase
20.08.2020. – (bijusī) 1.a, 5.a, 6.a, 6.b. klase
21.08.2020. – (bijusī) 2.a, 3.a, 4.a klase
P.S. – (bijušie) 8.a un 11.a klases skolēni tajā pašā dienā saņems arī jaunās
mācību grāmatas!
Paldies par Jūsu sapratni!

Cieņā
skolas administrācija

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola