Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm no 9.-13. jūnijam var saņemt pienu “Rasēns”

 

 

 

 

 

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo, maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm vecumā no pirmskolas izglītības iestādes vecuma līdz 9. klasei saņems pienu “Rasēns”.

 

Piena paciņas bērniem no ģimenēm ar trūcīgo, maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji var saņemt no 9. jūnija līdz 13. jūnijam no plkst. 14.00 līdz 18.00 šādos izdales punktos mikrorajonos:

 • Daugavpils 16. vidusskola (Aveņu iela 40)
 • Daugavpils 17. vidusskola (Valmieras iela 5)
 • Daugavpils 12. vidusskolas sākumskola (Jelgavas iela 30a)
 • Daugavpils 1. speciālā pamatskola (18. novembra iela 197v)
 • Daugavpils 11.pamatskola (Arhitektu iela 10)
 • Daugavpils Vienības pamatskola (Ģimnāzijas iela 32)
 • Raiņa Daugavpils 6. vidusskola (Komunālā iela 2)
 • Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs (Abavas iela 1)
 • BJC “Jaunība” klubs “Križi” (Poligona iela 50)

Lūgums ņemt līdzi pasi, Dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas/maznodrošinātas personas statusa esamību.

Savukārt daudzbērnu ģimenes pienu var saņemt, uzrādot 3+ Ģimenes karti  vai bērnu dzimšanas apliecības (daudzbērnu ģimenes, kurām nav 3+ Ģimenes kartes  un kurām nav statusu apliecinošu izziņu).

 

Дети из малоимущих, малообеспеченных и многодетных семей, в возрасте от дошкольников до учеников 9-го класса получат молоко “Rasēns”.

Молоко для детей из семей со статусом малоимущих, малообеспеченных, из многодетных семей их родители или законные представители могут получить с 9-го по 13-е июня, с 14.00 до 18.00 в следующих пунктах выдачи по микрорайонам:

 • 16-я средняя школа (ул. Авеню, 40)
 • 17-я средняя школа (ул. Валмиерас, 5)
 • 12-я общеобразовательная начальная школа (ул. Елгавас, 30а)
 • 1-я специальная основная школа (ул. 18 Новембра 197в)
 • 11-я основная школа (ул. Архитекту, 10)
 • Основная школа Виенибас (ул. Гимназияс, 32)
 • 6-я средняя школа им. Я. Райниса (ул. Комунала, 2)
 • Стропская основная школа-центр развития (ул. Абавас,1)
 • Клуб “Крыжи” ДЮЦ “Яуниба”, (ул. Полигона, 50)

 

Просьба взять с собой паспорт и справку о статусе малоимущей/ малообеспеченной семьи.

В свою очередь, многодетные семьи могут получить молоко, предъявив 3+ Ģimenes kartе  или свидетельства о рождении детей (многодетные семьи, у которых нет 3+ Ģimenes kartе  и не имеющие справок о статусе).

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola