Izlaušanās spēle „Valsts. Balsts. Salds.”

        Ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu 2019. gadā Eiropas Kustība Latvijā sāka realizēt  projektu “Eiropas pēdas Latvijā 2019/2020″. Projektā tiek īstenotas aktivitātes, kas veicina skolu jauniešu savstarpējo sadarbību, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos. Šis projekts  nodrošina ne tikai dalībnieku zināšanu un izpratnes par valsti un demokrātiju demonstrāciju, bet arī Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

           10.martā projekta ietvaros izlaušanās spēle “Valsts. Balsts. Salds.” notika Daugavpils Latviešu kultūras centrā.  Tā bija mūsdienīga mācīšanās forma, kurā jauniešiem bija  jāieņem aktīva spēlētāja pozīcija un jāveic misijas. Misijas tika veidotas tā, lai nevis pārbaudītu, bet pilnveidotu zināšanas un izpratni par valsti, tās struktūru, aktuālajiem notikumiem, līdzdalības formām. Šajā spēlē aktīvi varēja  piedalīties ikviens 10.,11.klases skolēns, arī tie, kuri līdz šim ir dzīvojuši ar saukli: „Valsts – tā ir politika. Bet politika mani neinteresē!”

       Šī spēle mums, pirmkārt, bija lieliska iespēja pārbaudīt savas komunikācijas prasmes, jo vajadzēja strādāt komandā ,kuras dalībnieki nebija savstarpēji pazīstami. Otrkārt, spēle parādīja, cik daudz vai maz mēs (un arī citi jaunieši) zinām par tām iespējām, ko sniedz ES jauniešiem. Treškārt, spēle motivē būt aktīvam, interesēties par notikumiem politikā, ekonomikā, kultūrā, sabiedrībā.

Informāciju un foto sagatavoja

11.klases skolnieces

Jana Fedotova un Anželika Morozova

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola