Starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2020” 28.02.2020.

28.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas 11.–12.klašu skolēni apmeklēja ikgadējo Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2020”, kas notika Rīgā, Ķīpsalā.

Izstāde „Skola2020” ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas piedāvā aktuālu, plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Izstādes apmeklējums ir iespēja klātienē satikt augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt profesiju meistarstiķus, atklāt daudz jauna un gūt iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. Valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri jauniešiem prezentē vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Izstādes laikā var arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Jauniešiem tiek piedāvātas nodarbības, darbnīcas un individuālās konsultācijas par izglītības un karjeras izvēles jautājumiem.

Vienlaikus darbojās “Latvijas Grāmatu izstāde 2020”, kurā varēja aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties grāmatas un tikties ar ievērojamām Latvijas un ārzemju personībām: rakstniekiem, izdevējiem, režisoriem u.c.

Sagatavoja:

pedagoģe karjeras konsultante

Tatjana Jakimoviča

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola