Ūdens dienas pasākumi

2020.gada 4.martā 9.a klases skolēni apmeklēja Daugavpils 17.vidusskolu, kurā notika zinātniskās pētniecības pasākums veltīts Ūdens dienai „Zinātnisko un tehnisko eksperimentu darbnīca”. Sākumā skolas administrācija iepazīstināja skolēnus ar skolu, parādot prezentāciju. Tad skolēnus sadalīja 5 grupās pa stacijām – ģeogrāfijas, fizikas, mājturības, ķīmijas un dabaszinības. Skolēni veica eksperimentus ar ūdeni, gatavoja augļu sulu, runāja par ekoloģiju, par pirmo palīdzību un rīcību tajā.

Visvairāk skolēniem patika stacijas, kurās varēja veikt ķīmijas eksperimentus – pūst ziepju burbuļus, gatavot augļu kokteili ar sāli un ledu.

Pasākuma beigās skolēniem tika uzdoti jautājumi par redzēto un dzirdēto. Skolēni labprāt atbildēja uz jautājumiem, par ko saņēma saldās balvas.

Informāciju sagatavoja:

Klases audzinātāja

Alla Snetkova un 9.a klases skolēni.

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola