Starpnozaru profesionāļi apmeklēs spēļu centru – bibliotēku Daugavpilī

Pirmdien, 2020. gada 2. martā, IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS organizē pasākumu starpnozaru profesionāļiem “Iekļaujošu spēļu centru labā prakse kvalitatīvas agrīnās bērnības pakalpojumu nodrošināšanā sabiedrības integrācijas veicināšanai pašvaldībās”.

Pasākums tiek organizēts iniciatīvas “TOY metodes iekļaušanai” ietvaros. Šī iniciatīva tiek īstenota Jelgavas un Daugavpils pašvaldībās. Pasākumā piedalīsies LR Kultūras  ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāvis Deniss Kretalovs, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, pārstāvji no Jelgavas pilsētas, Rēzeknes, Preiļu un Aglonas novada pašvaldībām.

Pasākuma laikā tiks pārrunāta gan Latvijas, gan citās valstīs esošo iekļaujošo spēļu centru-bibliotēku labā prakse un ieguvumi ģimenēm.  Spēļu centri – bibliotēkas šobrīd darbojas jau 7 ES valstīs. Centros tiek organizētas uz spēlēm balstītas aktivitātes, kas veicina bērnu radošumu, vairo pārliecību un attīsta sociālās un verbālās prasmes. Līdz ar to ģimenes var vieglāk iekļauties  lielās kopienās un iesaistīties savu bērnu sagatavošanā formālajai izglītībai.

  1. gadā starptautiskajai iniciatīvai “TOY metodes iekļaušanai” tika piešķirta Eiropas Mūžizglītības platformas balva kā labākajai iniciatīvai kategorijā “Labākā mācību vide”.

Iniciatīvas mērķis ir paplašināt „TOY metodes iekļaušanai” pieejas izmantošanu, padarot to pieejamu plašākam pakalpojuma saņēmēju lokam, īpaši domājot par maziem bērniem no etnisko minoritāšu, daudzbērnu, migrantu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.

TOY spēļu centri-bibliotēkas ir drošas agrās bērnības izglītības un aprūpes vietas, kur tiek veidotas draudzīgas attiecības starp bērniem un ģimenēm no dažādām vidēm, kur:

  • bērni var aizņemties rotaļlietas un izglītojošus materiālus un nest tos mājās;
  • bērni un visu vecumu pieaugušie tiek aicināti un iesaistīti kopīgās aktīvās spēļu darbībās;
  • ģimenes un citi sabiedrības locekļi tiek neformāli izglītoti par bērnu audzināšanu, veselību, mācīšanos un attīstību.

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.

Projektu līdzfinansē ES programma Erasmus+ un Open Society Foundation. Projekta Sadarbības partneri un līdzfinansētāji – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas dome.   

 

Papildus informācijai: Kristīne Liepiņa

projekta vadītāja, t. 65235635

E-pasts: iic.kristine@gmail.com

http://iic.lv/projekti/toy-metodes-ieklausanai/

https://www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs/

Vairāk informācijas par projektu: https://www.inclusive-education-in-action.org/case-study/toy-inclusion-play-hubs-non-formal-inclusive-community-based-early-childhood-education

Foto: Izglītības iniciatīvu centra foto arhīvs

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola