3.02.2020. sākas reģistrācija 1.klasē!

03.02.2020. – 28.02.2020.
no plkst. 8.00 līdz 16.00 reģistrācija 1.klasē

Nepieciešamie dokumenti, ja bērnu reģistrē
klātienē:

1. Bērna dzimšanas apliecība
2. Vecāku pase vai ID karte

Skolas e-pasta adrese:

daug6vsk@inbox.lv

Skolas mājaslapas adrese:

www.rainisskola.lv

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde:

izglitiba.daugavpils.lv

Vecāku iesnieguma veidlapas
a) iesniegumi ierodoties klātienē
b) iesniegumi ar elektronisko parakstu

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola