Karjeras attīstības atbalsta pasākumi „KARJERA IR PROCESS”

Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, oktobrī mūsu skolā 8.klases  skolēni līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nodarbībā “Karjera ir process”, kurā  tika veicināta izpratne par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības un vajadzības.

Skolēni iesaistījās diskusijās par jautājumiem: vai karjera ir process? Kā plānot savu karjeru? Jaunieši noklausījās arī lektores Rutas Silapēteres pieredzes stāstu, kā plānot savu karjeru, kā dzīves situācijas var to ietekmēt.

Nodarbību laikā skolēni darbojās arī grupās: apsprieda, ko nozīmē atbildīga un bezatbildīga rīcība dažādās profesijās; diskutēja un risināja nestandarta situācijas, pieņēma lēmumus, prezentēja klasesbiedriem savas grupas veikumu.

Par skolēnu ieinteresētību liecināja aktīvā līdzdarbošanās, jautājumi, kuri radās nodarbības laikā, un pozitīvās atsauksmes pēc nodarbībām.

Informāciju sagatavoja:

Pedagogs- karjeras konsultants

 Tatjana Jakimoviča

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola