Latvijas dzimšanas dienas svētki!

 2019. gada 15. novembrī J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Svētku pasākumā piedalījās 2 grupas “Bitīte” un “Mārīte”. Ciemos atnāca bērni no jaunākās grupas “Taurenītis”, lai noskatītos svētku pasākumu. Svētku koncertā pirmsskola skolēni dziedāja Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!”, skandēja jaukas dziesmas – “Vai tu zini, kas ir Latvija? ”un “Ai, rociņas, ai, kājiņas”, kā arī vienojās kopīgā dejā– ”Kur dzīvo laime” un “Polka”.

Šis skanīgais pasākums rosināja ne tikai labāk iepazīt savu valsti, bet arī rosināja mīlēt un cienīt savu Latviju!

Es mīlu tevi, Latvija,

Vai tu to tagad dzirdi?

Es mīlu tevi, Latvija

Ar savu mazo sirdi.

Es mīlu tevi, Latvija,

Vai tu to tagad dzirdi?

Es gribu, lai tu, Latvija,

Kā spoža zvaigzne mirdzi.

 

Sveicam bērnus, to vecākus, darbiniekus Latvijas dzimšanas dienā!

Ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju.

 

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

Vera Matvejeva

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola