Daugavpilij – 744

Š.g.7. – 9.jūnijā Daugavpils svinēja pilsētas svētkus. 8.jūnijā Rīgas ielā tika organizēta izglītības pilsētiņa, kurā piedalījās vairākas izglītības iestādes, t.sk. arī mūsu skola.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Tatjana Jakimoviča rādīja un mācīja, kā, izmantojot speciālu pīšanas tehnoloģiju, var izveidot skaistas rokassprādzes. Direktores vietniece Iveta Vasitova mācīja lasīt gotu burtus un izšūt Austras koku. Pieredzi darbā ar publiku guva arī 9.a klases skolnieces – Viktorija Zupkova un Jūlija Guščina. Tehnisko atbalstu sniedza skolas laborants Valērijs Čerņavskis un Anatolijs Baiko, par noformējumu sakām paldies vizuālās mākslas skolotājai Aļonai Stūrainei, bet par emocionālo atbalstu – direktores vietniecei izglītības jomā Nataļjai Mikuļinai.

Skolas meistardarbnīcu apmeklētāji ar prieku un azartu iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, jo pagatavotos suvenīrus varēja ņemt līdzi.

Savukārt 9.jūnijā Dubrovina parkā notika konkursa “Mēs esam talantīgi” laureātu koncerts. Šajā koncertā piedalījās skolas trio – Rihards Šķutāns, Darina Solovjova, Laura Meinerte. Viņi ieguva 6.vietu, kā arī 5.b klases skolniece Viktorija Kapustina. Viņa izcīnīja 5.vietu. Paldies mūzikas skolotājai Allai Snetkovai par ieguldīto darbu jauno talantu atbalstīšanā.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

Vilma Tāraude

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola