Krustpils pils stāsti

         ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 5.-6.klases skolēni devās uz Jēkabpils vēstures muzeju un tā brīvdabas filiāli “Sēļu sēta”. Nezināms fakts skolēniem bija tas, ka Krustpils pils ir vecākā pils Latvijā. Pēc iepazīšanās ar sikspārņiem un spoku stāstiem  pils pagrabā un gleznu izstādes apskates skolēni devās augšā pils tornī, no kurienes pavērās skaista dabas ainava un Daugavu un pilsētu. Viņi mēģināja noteikt, kurā pusē varētu būt Daugavpils. Radošajā darbnīcā daudzi skolēni pirmo reizi savām rokām gatavoja sveces, darba procesā vajadzēja iedomāties kādu vēlēšanos, kas noteikti piepildīsies,  svece tiks aizdegta.

         Muzeja brīvdabas filiāles “Sēļu sēta” apmeklējums bija iepazīšanās ar Latvijas kultūrvēsturisko novadu Sēliju. Skolēnus pārsteidza tas, kādos  apstākļos agrāk dzīvoja cilvēki, kādus darbus vajadzēja darīt, kā cepa maizi. Pārdomas izraisīja tas fakts, ka to laiku bērniem mājās bija savi pienākumi, kurus nevarēja nedarīt.

Informāciju apkopoja:

pedagoga palīgs

Dana Tumaševiča                                                                                                                        

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola