Pētnieciskā darbība J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās

Š.g. 7.maijā, saulainā pavasara dienā, J. Raiņa 6. vidusskolas pirmsskolas izglītības pedagogu kolektīvs uzņēma viesus no Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm, lai iepazīstinātu un dalītos pieredzē ar pieejām, kuras izmanto pedagoģiskā procesa organizēšanā. Semināra tēma “Pētnieciskā darbība pirmsskolā.”

J.Raiņa 6. vidusskolas pirmsskolas skolotājas, pārstāvot savu grupu, prezentēja pirmsskolas pedagogu darbu, iepazīstināja ar jaunām, radošām pieejām, kuras pirmsskolas skolotājas sāka ieviest ikdienas darbā ar bērniem, un ar labiem rezultātiem turpina arī šobrīd, lai sekmīgāk attīstītu bērnu pētnieciskās prasmes.

Skolotāja Samanta Girvica dalījās pieredzē, kas gūta, kopā ar bērniem apmeklējot vidusskolas fizioterapeita kabinetu, ķīmijas kabinetu, Grīvas poliklīniku un zinātnisko centru “ZINOO”, kurā bērni izrādīja vislielāko interesi, piedaloties eksperimentos. Viesi guva vērtīgu pieredzi, kuru var izmantot savā darba vietā.

Skolotāja Lauma Semjonova dalījās pieredzē ar izstrādātu metodisko materiālu, kas palīdz izzināt cilvēka ķermeni. Izmantojot šo metodisko materiālu, bērniem ir iespēja aktīvi un radoši attīstīt savas pētnieciskās prasmes. Semināra viesi redzēja, ka bērni, piedaloties kustību aktivitātēs un eksperimentos, spēj attīstīt caurviju prasmes.

Skolotāja Andželika Treiklere dalījās pieredzē, kā pašiem jaunākajiem pirmsskolas bērniem attīstīt pētniecisko darbību. Skolotāja iepazīstināja ar metodisko materiālu, kuru pielieto ikdienā, strādājot ar bērniem. Viesi tika iepazīstināti ar tām spēlēm un aktivitātēm, kuras tiek realizētas bērnu pastaigas laikā.

Direktores vietniece Vera Matvejeva iepazīstināja ar pirmsskolas izglītības grupu aktīvo dzīvi, izrādīja gan bērnu rotaļu laukumu, gan iekštelpas.

Kopējās sarunās pirmsskolas pedagogu  kolektīvs uzklausīja pateicības vārdus no viesiem par jauniegūtām idejām. Radās pārliecība, ka viesi, kuri apmeklēja mūsu pirmsskolas grupas, daļu no gūtajām idejām mēģinās realizēt arī savās pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja:

Vera Matvejeva

direktores vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola