Lielā Talka – 2019

        Lielās Talkas tradīcija aizsākās 2008.gadā. Tā balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, labiekārtošanā, radot cilvēkos labi padarīta darba sajūtu. Ar tieši tādām emocijām mūsu skolas 11.klases audzēkņi 26.aprīlī sakopa Lielās ielas ceļmalas. Jaunums šī gada talkā bija tas, ka skolēni šķiroja atkritumus – tajos, ko var pārstrādāt, un tajos, kas vairs pārstrādei neder.  Tādā veidā tiek veicināta izpratne par  vides veselības jautājumiem, jo jaunā paaudze ir tā, kurai  nāksies risināt daudzus ar dabas resursu taupīgu izlietošanu saistītus jautājumus.  Talkotājus iepriecināja tas, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu piepildīto atkritumu maisu skaits bija mazāks. 

Informāciju sagatavoja:                                                                                             

Iveta Vasitova                                                                                                                             

direktores vietniece audzināšanas jomā

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola