Baltu valstu literatūras nedēļa

25.03.-02.04.2019. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola piedalījās Latvijas un Lietuvas skolu bibliotēku projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”. To jau trešo gadu organizē Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskā apvienība. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību un uzlabot skolēnu lasītprasmi.

Projekta norises laikā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotēkā varēja iepazīties ar lietuvas autoru grāmatām, valodu un kultūru. Nedēļas laikā notika vairāki pasākumi.

5.b klase lasīja lietuvas tautas pasakas ”Debesis krīt”, ”Par cilvēku, salu, vēju un sauli”,”Par suni un vilku”; veidoja pasaku tēlu zīmējumus un izspēlēja pasaku saturu. 

Mūsdienu digitālajā pasaulē ar meklētājprogrammām interneta vidē vecās labas klasiskā veidā enciklopēdijās stāv plauktos un skumst. 5.a klases skolēni mācījās lietot enciklopēdijas meklējot informāciju par Lietuvu un aizpildot darba lapas.

3.a klase lasīja L.Žutautes grāmatu ”Kika Mika un Nekārtības Rūķītis” un palīdzēja galvenai varonei izpildīt uzdevumus un uzveikt briesmoni Sliņķi Piņķi lai atgūt savas rotaļlietas atpakaļ.

8.a klases skolēni pārbaudīja savas zināšanas par kaimiņvalsti – Lietuvu, spēlējot galda erudīcijas spēli “Ko tu zini par Lietuvu?”, kas bija sagatavota šī projekta ietvaros pagājušajā gadā un veiksmīgi tiek lietota mācību procesā.

Informāciju sagatavoja bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola