Dabaszinību un matemātikas nedēļa

„Katrā dabas zinātnē ir tieši tik daudz patiesības, cik tajā ir matemātikas” (Kants)

Mūsu skolā dabaszinību un matemātikas nedēļa notika no 25.līdz 29. martam. Šīs nedēļas  uzdevums – radīt padziļinātu interesi par dabaszinībām, parādīt to, cik šīs eksaktās zinātnes var būt interesantas, pievilcīgas un nepieciešamas apkārtējās pasaules izpratnē, un arī to, ka matemātika ir it visur.

Skolēni piedalījās un paši organizēja dažādas aktivitātes. 9.klases un vidusskolas skolēni veidoja  prezentācijas par tēmu “Laiks”. Skolēni ieguva zināšanas ne tikai veidojot darbus, bet arī visas nedēļas laikā varēja  iepazīties ar prezentācijām skolas foajē pirmajā stāvā .

Februārī, projektu nedēļas laikā, 11.klases skolēni klases audzinātājas Valentīnas Krickas vadībā izveidoja intelektuālo spēli “LAIKS’’. Piektdien notika šīs spēles aprobācija. Spēli vadīja 11.klases skolēni, bet tās dalībnieki bija 5.a,5.b un 6.a klases komandas. Spēlētāji apmeklēja 4 stacijas: “Laiks ķīmijā” ,”Laiks fizikā”, “Laiks dzīvē” un ”Laiks matemātikā”. Uzdevumi bija ar dažādu saturu un grūtības pakāpi, gan tādi, kuros jāparāda stundās iegūtās zināšanas, gan atjautības un loģiskās domāšanas prasmes.  Vislabākos  rezultātus sasniedza  6.a klases komanda “Daba”, visi dalībnieki saņēma diplomus un saldas dāvanas.

Paldies skolēniem un skolotājiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību pasākumos.

Informāciju sagatavoja:

Dabaszinību MK vadītāja

ģeogrāfija skolotāja Tatjana Jakimoviča.

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola