Topošo pirmklasnieku vecāku zināšanai!

 

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

Vilma Tāraude

J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
Tālr./fakss: 65421176
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Daugavpils Dome
Daugavpils Dome
Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola