Vecāku diena

Cienījami vecāki!
Aicinām Jūs uz Vecāku dienu!
22.11.2018. no 16.00 līdz 18.00
Īpaši gaidām:
209.kabinetā – plkst.16.00 – 8.a klases vecāku tikšanās ar skolas direktori
210.kabinetā
Plkst.16.00 – 3.a klases vecāku tikšanās ar skolas administrāciju.
Plkst.16.25 – 6.a klases vecāku tikšanās ar skolas administrāciju.
Plkst.16.55 – 9.a, 9.b klases vecāku tikšanās ar skolas administrāciju.
Plkst.17.35 – 12.a klases vecāku tikšanās ar skolas administrāciju.
Skolas administrācija.

Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola